Internetowy serwis informacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie 2019-10-22
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Akcja zima
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Projekt EFS "Tęcza"
      Europejski Fundusz Społeczny
      Karta Dużej Rodziny
      Działania na rzecz Seniorów
      Prawo
      Telefony zaufania
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Biuletyn Informacji Publicznej
      Ochrona Danych Osobowych
      Kontakt
Październik 2019
  Europejski Fundusz Społeczny - archiwum
   Brak bieżących publikacji. Oglądasz archiwum (124 pub.)

Spotkanie podsumowujące projekt systemowy

2014-12-17

Dnia 15 grudnia 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zorganizował spotkanie podsumowujące projekt systemowy pn. "EFS szansą dla mnie" realizowany w 2014 roku, którego Liderem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. Na potrzeby realizacji projektu podpisana została umowa partnerska określająca rolę i zadania Lidera - PCPR Kościan i Partnera
- GOPS Kościan.
Dobiegający końca projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Na realizację projektu zaplanowano środki w wysokości 943 488,62 zł a przyznana kwota dofinansowania wynosiła 844 422,31 zł. Zarówno Lider jak i Partner zobowiązani byli do wniesienia wkładu własnego w wysokości 10,5 % wartości projektu.
Podsumowanie projektu odbyło się w salce konferencyjnej Urzędu Gminy Kościan. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Gminy
Kościan: Wójt Gminy Kościan - Pan Andrzej Przybyła, Z-ca Wójta Gminy Kościan
- Pan Henryk Bartoszewski, Skarbnik Gminy Kościan - Pani Regina Włodarczak, Przewodniczący Rady Gminy Kościan - Pan Jan Szczepaniak, uczestnicy projektu, Kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Spotkanie podsumowujące projekt systemowyWarsztaty umiejętności społecznych „ABC dobrego stylu”

2014-11-20

W dniach 03, 04, 06, 07 oraz 13 listopada 2014 r. czternaście uczestniczek projektu „EFS szansą dla mnie!” brało udział w warsztatach „ABC dobrego stylu”. Zajęcia w wymiarze 25 godzin odbywały się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38. Warsztaty obejmowały zagadnienia z zakresu m.in. savoir vivre, organizacji przyjęć okolicznościowych, abc dobrego wyglądu i ubioru oraz tworzenia ozdób i dekoracji. Wszystkie panie z powodzeniem ukończyły zajęcia i otrzymały zaświadczenia.
Warsztaty prowadzone były w ramach Zadania Aktywna Integracja projektu „EFS szansą dla mnie!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Kurs „Obsługa kasy fiskalnej wraz z terminalem płatniczym”

2014-09-30

W minionym tygodniu zakończył się kolejny kurs zawodowy dla uczestników projektu systemowego „EFS szansą dla mnie!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osiem pań od 18 do 24.09.2014 r. uczestniczyło w kursie „Obsługa kasy fiskalnej wraz z terminalem płatniczym”. Kurs obejmujący 30 godzin składał się z części teoretycznej i praktycznej oraz zakończył się egzaminem. Zakres tematyczny kursu obejmował m.in.: wprowadzenie do przepisów dotyczących stosowania kas fiskalnych, obsługę kasy fiskalnej, pracę z komputerem i obsługę programu sprzedaży oraz współdziałanie kasy fiskalnej z terminalem płatniczym. Uczestniczki przeszły pomyślnie egzamin oraz otrzymały zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Kościanie.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Wyjazd do Teatru Animacji w Poznaniu

2014-09-23

W dniu 20 września 2014 r. w ramach propagowania wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i kulturę, uczestnicy projektu systemowego "EFS szansą dla mnie!" wraz z członkami rodzin, obejrzeli w Teatrze Animacji w Poznaniu spektakl "Najmniejszy Bal Świata".
O godz. 9.00 wyruszyliśmy autokarem spod Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do Poznania. Po odebraniu biletów wszyscy cierpliwie oczekiwali na spektakl. W teatralny świat wprowadził nas przez Magiczne Drzwi, tajemniczy przewodnik Pan Przechodzień. Na początku spektaklu Królewna Migawka, niegrzeczna, zbuntowana i pogniewana na rodziców: Króla Maciupka i Królową Malusię, za pomocą magicznego eliksiru wysłała ich na inną planetę.
Nie w smak jej były przygotowania do corocznego balu w najmniejszym królestwie świata, które odrywały ją od zabawy. Wkrótce jednak przekonała się, że z trudem daje sobie radę bez mamy i taty. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Wyjazd do Teatru Animacji w PoznaniuKolejne kursy zawodowe w ramach projektu "EFS szansą dla mnie!"

2014-08-22

W ramach realizowanego w partnerstwie projektu systemowego "EFS szansą dla mnie!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęły się kolejne kursy zawodowe. W miniony poniedziałek część uczestników rozpoczęła udział w kursie "Opiekun osoby zależnej z elementami dietetyki". Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze opiekuna osób starszych, chorych, dzieci.
Kurs obejmuje 80 godzin i jest podzielony na dwie części: teoretyczną oraz
praktyczną.(...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Kolejne kursy zawodowe w ramach projektuKurs „Obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego” w ramach projektu „EFS szansą dla mnie!”

2014-08-05

Wczoraj rozpoczął się kolejny kurs zawodowy pn. „Obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego” prowadzony w ramach projektu „EFS szansą dla mnie!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie. Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kościanie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lesznie a wśród uczestników są 2 osoby rekrutowane do projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. Kursanci uczestniczą w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych. Szkolenie trwać będzie do 18.08.2014 r. i zakończy się egzaminem.
Projekt systemowy „EFS szansą dla mnie!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Kurs komputerowy I i II stopnia w ramach projektu "EFS szansą dla mnie!"

2014-07-17

W poniedziałek 14.07.2014 r. rozpoczął się kurs komputerowy dla
uczestników projektu systemowego "EFS szansą dla mnie!" współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W kursie
bierze udział 11 osób z czego 3 osoby rekrutowane do projektu przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy
mają możliwość zapoznania się z obsługą komputera, edytorem tekstu Word,
arkuszem kalkulacyjnym Excel, programem Power Point oraz Internetem. Kurs
trwać będzie do 23.07.2014 r. i zakończy się egzaminem. Firmą świadczącą
usługę szkoleniową jest Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia
Leszno a zajęcia odbywają się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Kościanie
przy ul. Dworcowej 2.
Kurs prowadzony jest w ramach projektu "EFS szansą dla mnie!" realizowanego
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Kurs prawa jazdy kat. B w ramach projektu „EFS szansą dla mnie!”

2014-07-11

Uczestnicy projektu „EFS szansą dla mnie!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w bieżącym miesiącu rozpoczynają kursy prawa jazdy kategorii B. W kursach weźmie udział 11 osób. Celem kurów jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. Każdy z uczestników indywidualnie dokonał wyboru Ośrodka Szkolenia Kierowców. Uczestnicy mają opłacony kurs prawa jazdy, koszt badań lekarskich oraz jedną próbę przystąpienia do państwowych egzaminów na prawo jazdy.
Kurs prawa jazdy kat. B prowadzony jest w ramach Zadania Aktywna Integracja projektu „EFS szansą dla mnie!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.
Jedna z uczestniczek rozpoczęła także udział w kursie języka niemieckiego.
Warsztaty zarządzania budżetem domowym w ramach projektu "EFS szansą dla mnie!"

2014-07-03

W dniu 01 lipca 2014 r. część uczestników projektu rozpoczęła udział w warsztatach "Zarządzanie budżetem domowym". Celem 25-godzinnych zajęć jest opanowanie określonych umiejętności z zakresu planowania budżetu domowego, kontrolowania wydatków, efektywnego oszczędzania a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach finansowych. Zajęcia odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 i trwać będą do 04 lipca br. Firmą świadczącą usługę szkoleniową jest Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Leszno.
Warsztaty prowadzone są w ramach Zadania Aktywna Integracja projektu "EFS szansą dla mnie!" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

W ramach aktywnej integracji realizowany jest obecnie także kurs języka angielskiego, w którym biorą udział trzy osoby uczestniczące w projekcie.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Relacja ze spotkania plenerowego "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego połączony z piknikiem rodzinnym dla klientów GOPS w Kościanie"

2014-07-02

We wtorek 24 czerwca 2014 r. w godzinach od 15.30 do 19.30 na terenie Ośrodka "Wodnik" w Nowym Dębcu odbyło się spotkanie plenerowe "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego połączony z piknikiem rodzinnym dla klientów GOPS w Kościanie" adresowane do uczestników projektu systemowego "EFS szansą dla mnie!" oraz członków ich rodzin. Projekt ten jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie... (czyt. całość w załączniku).


Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu "EFS szansą dla mnie!"

2014-06-13

W ramach działań o charakterze środowiskowym projektu systemowego "EFS szansą dla mnie!" w miniony wtorek odbył się wyjazd do kina zorganizowany dla uczestników projektu oraz członków ich rodzin. Celem była integracja uczestników a także wzmocnienie więzi rodzinnych oraz twórcze spędzenie wolnego czasu. Wyjazd rozpoczął się zbiórką przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.(...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Relacja z wycieczki do kina w ramach projektuWarsztaty psychologiczne w ramach projektu "EFS szansą dla mnie!"

2014-06-02

W ramach projektu systemowego "EFS szansą dla mnie!" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach
26-29.05.2014 r. odbywały się warsztaty psychologiczne, będące jednym z instrumentów aktywnej integracji. Głównym ich celem było podniesienie samooceny, dostrzeżenie mocnych i słabych stron, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz rozwiązywania konfliktów. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Warsztaty psychologiczne w ramach projektuInformacja o wyborze Wykonawcy – wsparcie psychologiczne w ramach projektu „EFS szansą dla mnie!”

2014-04-16

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznana rynku na przeprowadzenie wsparcia psychologicznego w wymiarze 225 godzin dla uczestniczek i uczestników projektu systemowego „EFS szansą dla mnie!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie, wybrana została oferta Wykonawcy: Pani Jagoda Bzowy ul. 1 Maja 7/9, 63-100 Śrem jako oferta najkorzystniejsza cenowo. (…) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Informacja o wyborze Wykonawcy – wsparcie psychologiczne w ramach projektu „EFS szansą dla mnie!”Informacja o wyborze Wykonawcy – materiały promocyjno - informacyjne

2014-04-09

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznana rynku na opracowanie graficzne, wydrukowanie oraz dostawę do siedziby Ośrodka materiałów promocyjno-informacyjnych tj. plakatów, naklejek oraz tablic informacyjnych w ramach projektu systemowego „EFS szansą dla mnie!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie, wybrana została oferta Wykonawcy: Agencja Reklamowo-Wydawnicza „BIG-ART” Zbigniew Grzelka Pl. Wolności 9, 64-000 Kościan jako oferta najkorzystniejsza cenowo. (…) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Informacja o wyborze Wykonawcy – materiały promocyjno - informacyjneRozeznanie rynku na przeprowadzenie wsparcia psychologicznego w ramach projektu „EFS szansą dla mnie!”

2014-04-03

W związku z realizacją projektu pn. "EFS szansą dla mnie!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie, zapraszamy do przedstawienia wstępnej kalkulacji ceny przeprowadzenia wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu w wymiarze 225 godzin . (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Rozeznanie rynku na przeprowadzenie wsparcia psychologicznego w ramach projektu „EFS szansą dla mnie!”
2) Rozeznanie rynku na przeprowadzenie wsparcia psychologicznego w ramach projektu „EFS szansą dla mnie!”Rozeznanie rynku na materiały promocyjno – informacyjne

2014-04-01

W związku z realizacją projektu pn. "EFS szansą dla mnie!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie, zapraszamy do przedstawienia wstępnej kalkulacji ceny opracowania graficznego, wykonania i dostarczenia do siedziby GOPS w Kościanie materiałów promocyjno – informacyjnych. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Rozeznanie rynku na materiały promocyjno – informacyjne
2) Rozeznanie rynku na materiały promocyjno – informacyjnePrzystąpienie do projektu partnerskiego „EFS szansą dla mnie!”

2014-04-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie przystąpił do realizacji projektu partnerskiego „EFS szansą dla mnie!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Liderem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Celem głównym projektu jest aktywizacja klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, zamieszkałych na terenie powiatu kościańskiego, przyczyniająca się do upowszechniania ich aktywnej integracji ze społeczeństwem w okresie od I – XII.2014.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie jako Partner projektu
zaprasza do udziału w projekcie osoby z terenu Gminy Kościan,
które spełniają łącznie poniższe warunki:
- są w wieku aktywności zawodowej tj. 15 – 64 lata,
- są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo lub pracujące,
- korzystają ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Kościanie. (…) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Przystąpienie do projektu partnerskiego „EFS szansą dla mnie!”Konferencja podsumowująca projekt systemowy

2013-12-30

Dnia 17 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zorganizował konferencję podsumowującą projekt systemowy pn. "Twoja aktywność - Twój rozwój" realizowany w 2013 roku. Projekt realizowany jest przez GOPS w Kościanie od 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a tegoroczna edycja jest ostatnią. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a dotacja przyznana na rok 2013 wynosiła 236 270,11 zł. Wartość projektu zrealizowanego w bieżącym roku to 260 081,76 zł, przy czym 10,5 % to wkład własny Ośrodka w postaci zasiłków i pomocy w naturze dla uczestników projektu. Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się w "Gospodzie pod Bażantem" w Racocie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Gminy Kościan: Wójt Gminy Kościan - Pan Henryk Bartoszewski, Sekretarz Gminy Kościan - Pani Małgorzata Krupka, Skarbnik Gminy Kościan - Pani Regina Włodarczak, Przewodniczący Rady Gminy Kościan - Pan Jan Szczepaniak, uczestnicy projektu, kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. (...) czyt. Całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Konferencja podsumowująca projekt systemowyKurs komputerowy I i II stopnia

2013-12-06

W minioną środę tj. 04.12.2013 r. rozpoczął się „Kurs komputerowy I i II stopnia”. Kurs obejmuje 64 godziny dydaktyczne zajęć teoretycznych i praktycznych. Program realizowany będzie przez 8 dni zajęć, które zakończą się 12.12.2013 r. Celem kursu jest nabycie przez uczestniczki wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera, podstawowych programów komputerowych oraz Internetu. Każda z uczestniczek ma zapewnione indywidualne stanowisko komputerowe. Podczas zajęć praktycznych uczestniczki kursu mają możliwość zapoznania się z obsługą komputera, edytorem tekstu Word, arkuszem kalkulacyjnym Excel, programem Power Point, przeglądarką internetową oraz zasadami korzystania z poczty elektronicznej.
Kurs odbywa się w ramach V edycji projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Firmą świadczącą usługę szkoleniową jest Neo Consulting & Investment Sp. z o.o. z Poznania.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Zawiadomienie o wyborze oferty - kurs komputerowy I i II stopnia

2013-12-02

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego I i II stopnia w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność - Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku

Dołączone pliki:

1) Zawiadomienie o wyborze oferty - kurs komputerowy I i II stopniaOd aktywności do nowych umiejętności

2013-11-19

Dobiega końca realizacja V edycji projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój”. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem głównym projektu jest wspieranie nabywania oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestników. W bieżącej edycji udział rozpoczęło 26 osób – 19 kobiet i 7 mężczyzn. Wszyscy uczestnicy projektu to mieszkańcy Gminy Kościan, korzystający ze świadczeń tut. GOPS, będący w wieku aktywności zawodowej, w tym 13 osób w wieku 15-30 lat. Wśród uczestników projektu są osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne oraz pracujące. Z każdym uczestnikiem zawarty został kontrakt socjalny określający działania podejmowane przez pracownika socjalnego jak i osobę biorącą udział w projekcie zmierzające do poprawy jej sytuacji życiowej. (...) czyt. całość w załączniku.


Dołączone pliki:

1) Od aktywności do nowych umiejętnościSprawozdanie z wycieczki do kina w ramach projektu "Twoja aktywność - Twój rozwój"

2013-11-19

W ramach działań o charakterze środowiskowym projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” w dniu wczorajszym odbył się wyjazd edukacyjno – kulturalny do kina. W tej edycji projektu była to już trzecia forma adresowana do uczestników oraz członków ich rodzin. Celem wyjazdu była integracja uczestników projektu a także zaciśnienie więzi rodzinnych oraz twórcze spędzenie wolnego czasu. Wyjazd rozpoczął się zbiórką przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie. Następnie autokarem oraz busem uczestnicy wraz z 2 opiekunami udali się do kina Cinema 3D w Lesznie. Z uwagi na rodzinny charakter wyjazdu wybrano film animowany „Rysiek Lwie Serce” wyświetlany w systemie 3D. Po zakupieniu biletów wszyscy uczestnicy otrzymali specjalne okulary umożliwiające oglądanie filmu. Po zajęciu miejsc w sali kinowej i przygotowaniu okularów wszyscy byli już gotowi na seans. Tytułowy bohater okazał się młodym chłopcem marzącym o byciu rycerzem, który wyrusza w pełną przygód wyprawę w poszukiwaniu tajemniczego zamku, magicznego miecza i źródła odwagi niezbędnej, by spełnić swoje marzenie. Najważniejsze w opowieści to przesłanie, że największą przygodą jest realizowanie swoich marzeń i bycie sobą. Film przysporzył wiele emocji i wrażeń szczególnie najmłodszym. Kolejnym etapem wyjazdu był poczęstunek w KFC a następnie powrót do Kościana. Dla części uczestników, zarówno dzieci jak i dorosłych, była to pierwsza wizyta w kinie trójwymiarowym.

Wyjazd ten zorganizowany został w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Rozeznanie rynku na kurs komputerowy I i II stopnia

2013-11-14

W związku z realizacją projektu pn. "Twoja aktywność - Twój rozwój" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego I i II stopnia. (...) czyt. całość w załączniku.


Dołączone pliki:

1) Rozeznanie rynku na kurs komputerowy I i II stopnia
2) Rozeznanie rynku na kurs komputerowy I i II stopniaZakończenie kursu prawa jazdy kategorii B

2013-10-24

W dniu 17 października br. zakończył się kurs prawa jazdy kategorii B. Kurs adresowany był do 11 osób (9 K i 2 M) biorących udział w projekcie systemowym „Twoja aktywność – Twój rozwój” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. Wykonawcą usługi była Firma Handlowo - Usługowa „Tornado” Karol Bartoszewski z siedzibą przy ul. Wojciechowskiego 17 w Kościanie. Kurs poprzedzony był spotkaniem organizacyjnym w ramach którego Wykonawca zapewnił każdemu z uczestników badanie lekarskie w celu uzyskania przez uczestników orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie kategorii B. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w wymiarze 30 godzin na każdą część. Teoria dotyczyła ogólnych zasad ruchu drogowego, znaków drogowych poziomych i pionowych, zasad parkowania i zatrzymywania, zasad pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie. Omówione zostały także badania techniczne, rejestracja i ubezpieczenie pojazdu oraz czynności kontrolno-obsługowe. Uczestnicy kursu zostali również przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Każdy z kursantów otrzymał materiały szkoleniowe w postaci książki oraz płyty CD. Część praktyczna obejmowała naukę jazdy samochodem na placu manewrowym, w ruchu miejskim oraz poza obszarem zabudowanym. Wszystkie osoby przeszły pomyślnie teoretyczny i praktyczny egzamin wewnętrzny oraz otrzymały zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.

We wtorek 29 października 2013 r. odbędzie się egzamin państwowy w WORD w Lesznie. Przystępującym do egzaminu życzymy powodzenia!


Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Kurs "Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym"

2013-10-18

W miniony poniedziałek zakończył się kolejny kurs zawodowy dla uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trzy panie uczestniczyły w kursie „Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym”. Kurs obejmujący 24 godziny składał się z części teoretycznej i praktycznej oraz zakończył się egzaminem. Zakres tematyczny kursu obejmował m.in.: wprowadzenie do przepisów dotyczących stosowania kas fiskalnych, zapoznanie z zastosowaniem i budową kas fiskalnych, zaznajomienie z operacjami prowadzonymi na kasach fiskalnych oraz usuwaniem błędów i usterek, współdziałanie kasy fiskalnej z terminalem płatniczym. Uczestniczki przeszły pomyślnie egzamin oraz otrzymały zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu. Kurs prowadzony był w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Kościanie.
Zakończenie kursu

2013-09-30

W terminie od 9 do 28 września 2013 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego EDYTOR w Lesznie odbywał się kurs „Spawanie metodą MAG (135)”, w którym wziął udział jeden z uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”. Uczestnik podczas 115-godzinnych zajęć zdobywał wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135). Zajęcia teoretyczne odbywały się w siedzibie OKZ EDYTOR przy ul. Dekana 3 B, natomiast część praktyczna w spawalni OKZ EDYTOR przy ul. Niepodległości 18 w Lesznie. Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie spawacza metodą MAG, zgodnie z programem opracowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Zajęcia zakończyły się egzaminem przed komisją Egzaminacyjną Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, świadectwo Egzaminu Spawacza oraz Książeczkę Spawacza.

Kurs ten był zorganizowany w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność - Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Zakończenie kursu "Operator wózka jezdniowego"

2013-09-23

W dniu 20 września 2013 r. zakończył się kurs zawodowy „Operator wózka jezdniowego” zorganizowany dla jednego z uczestników projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem kursu było nabycie przez kursanta wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach. Program kursu obejmował 48-godzinną część teoretyczną m.in.: typy stosowanych wózków jezdniowych, ich budowę, podstawowe czynności operatora, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa oraz bhp, podstawowe zagadnienia wymiany i montażu butli gazowych oraz 19 godzin praktycznej nauki jazdy. Kurs przeprowadzony został w okresie od 09.09. do 20.09.2013 r. przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDYTOR w Lesznie oraz zakończył się egzaminem.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Fotorelacja z kursu florystycznego w ramach projektu "Twoja aktywność - Twój rozwój"

2013-09-18Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego "Twoja aktywność - Twój rozwój"

2013-09-16

W ramach projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest obecnie „Kurs florystyczny”. Jest to kolejny kurs zawodowy prowadzony w ramach projektu, w którym bierze udział 6 uczestniczek. Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu florystyki. Kurs rozpoczął się 9 września i trwać będzie do 17 września 2013 r. Zajęcia praktyczne prowadzone są z wykorzystaniem materiału roślinnego, sprzętu i dodatków florystycznych. Kurs obejmuje 56 godzin szkoleniowych i zakończony zostanie egzaminem praktycznym. Szkolenie prowadzone jest przez Polską Szkołę Florystyczną z Poznania. Zajęcia w ramach kursu odbywają się będą w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Kierowców Ligi Ochrony Kraju w Kościanie przy Placu Wolności 21.

Jednocześnie odbywają się także dwa inne kursy zawodowe: „Operator wózka jezdniowego” oraz „Spawanie metodą MAG”. Kursy realizowane są przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDYTOR w Lesznie i bierze w nich udział dwóch uczestników. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Lesznie. Kurs „Operator wózka jezdniowego” obejmuje 67 godzin, natomiast „Spawanie metodą MAG” 115.

Kursy realizowane są w ramach Zadania Aktywna Integracja projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”.
Kurs prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2013-08-22

W dniu dzisiejszym rozpoczął się kurs prawa jazdy kategorii B realizowany w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”. Uczestniczy w nim 11 osób, 9 pań i 2 panów. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. Kurs poprzedzony został spotkaniem organizacyjnym, w ramach którego uczestniczki i uczestnicy skorzystali z badania lekarskiego w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie kategorii B. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Kurs prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”Kurs

2013-08-14

W miniony poniedziałek 12 sierpnia 2013 r. rozpoczął się kurs „Przedstawiciel handlowy”, w którym uczestniczy dwunastu uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”. Zajęcia odbywające się w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami prowadzone są przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kościanie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lesznie. Celem 24-godzinnego szkolenia jest przekazanie kursantom wiadomości i umiejętności zawodowych niezbędnych w zawodzie przedstawiciela handlowego. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia obejmujące m.in. charakterystykę zawodu przedstawiciela handlowego, analizę potrzeb klienta, pozyskiwanie oraz utrzymanie kontaktów handlowych z klientami, techniki i etapy sprzedaży. Pierwszego dnia zajęć każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów szkoleniowych. Uczestnictwo w kursie pozwoli podnieść kwalifikacje oraz uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu sprzedaży. Ostatniego dnia zajęć przeprowadzony zostanie egzamin. Kurs zakończy się 19 sierpnia br.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Relacja z wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do wrocławskiego ZOO w ramach projektu systemowego

2013-08-08

W dniu wczorajszym tj. 07 sierpnia 2013 r. w ramach realizacji działań o charakterze środowiskowym projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” odbył się wyjazd edukacyjno – integracyjny do stolicy Dolnego Śląska, czyli miasta Wrocławia. Wyjazd adresowany był do uczestników projektu oraz członków ich rodzin. Głównym punktem programu było zwiedzanie największego i najstarszego ogrodu zoologicznego w Polsce Podczas wycieczki uczestnicy zobaczyli i poznali bardzo wiele znanych oraz mniej znanych gatunków egzotycznych ssaków, gadów, ptaków, płazów i ryb. Największym zainteresowaniem cieszyły się foki, małpki oraz słonie. Poprzez wspólne spacerowanie i zwiedzanie ZOO uczestnicy projektu mieli możliwość spędzenia więcej czasu ze swoimi dziećmi. Ta propagująca aktywne formy spędzania czasu wolnego inicjatywa dla większości uczestników była pierwszą okazją do poznania z bliska zwierząt, których na co dzień nie można spotkać. Dla wszystkich był to dzień pełen wrażeń oraz ciekawa lekcja przyrody. Mimo upalnej pogody i zmęczenia wszyscy byli zadowoleni. Wyjazd ten zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w ramach realizowanego projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Zawiadomienie o wyborze oferty - kurs prawa jazdy kategorii B

2013-08-07

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność - Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Zawiadomienie o wyborze oferty - kurs prawa jazdy kategorii BZawiadomienie o wyborze oferty - kurs zawodowy

2013-08-07

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: część V."Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym" w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność - Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku

Dołączone pliki:

1) Zawiadomienie o wyborze oferty - kurs zawodowyZawiadomienie o wyborze oferty - kursy zawodowe

2013-07-19

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawców na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych: część I."Przedstawiciel handlowy", część II."Florystyczny", część III. "Spawanie metodą MAG" oraz część IV. "Operator wózka widłowego" w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność - Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załącznikach.

Dołączone pliki:

1) Zawiadomienie o wyborze oferty - kursy zawodowe
2) Zawiadomienie o wyborze oferty - kursy zawodowe
3) Zawiadomienie o wyborze oferty - kursy zawodowe
4) Zawiadomienie o wyborze oferty - kursy zawodowePrzedłużenie terminu składania ofert na kursy zawodowe

2013-07-12

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje o przedłużeniu terminu składania ofert dotyczących rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Kurs „Przedstawiciel handlowy”, Kurs „Florystyczny”, Kurs „Spawanie metodą MAG”, Kurs „Operator wózka widłowego”, Kurs „Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym”.Nowy termin składania ofert to 18.07.2013 r. do g.10.00Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w/w kursów zawodowych znajdują się w załącznikach.Dołączone pliki:

1) Przedłużenie terminu składania ofert na kursy zawodowe
2) Przedłużenie terminu składania ofert na kursy zawodoweKurs "ABC dobrego wyglądu" w ramach projektu "Twoja aktywność - Twój rozwój"

2013-07-12

W dniu wczorajszym tj. 11.07.2013 r. rozpoczął się kurs „ABC dobrego wyglądu” realizowany w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”. Bierze w nim udział 9 uczestniczek projektu. Celem 20-godzinnego kursu jest opanowanie określonych umiejętności dotyczących dobrego wyglądu, w szczególności prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej. Szkolenie składa się z sześciu bloków tematycznych obejmujących kwestie praktyczne zasad dobrego wyglądu oraz zachowania podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Pierwszego dnia zajęć każda z uczestniczek otrzymała komplet materiałów szkoleniowych zawierający treści omawiane podczas kursu. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i zajęć praktycznych z wykorzystaniem środków kosmetycznych oraz dydaktycznych. Kurs zakończy się 16.07.2013 r.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Rozeznanie rynku na kurs prawa jazdy kategorii B

2013-07-11

W związku z realizacją projektu pn. "Twoja aktywność - Twój rozwój" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B. (...) czyt. całość w załączniku.


Dołączone pliki:

1) Rozeznanie rynku na kurs prawa jazdy kategorii B
2) Rozeznanie rynku na kurs prawa jazdy kategorii BRozeznanie rynku na szkolenia i kursy zawodowe

2013-07-05

W związku z realizacją projektu pn. "Twoja aktywność - Twój rozwój" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów szkoleń i kursów zawodowych. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Rozeznanie rynku na szkolenia i kursy zawodowe
2) Rozeznanie rynku na szkolenia i kursy zawodoweRelacja z Pikniku rodzinnego w ramach projektu "Twoja aktywność - Twój rozwój"

2013-07-05

W miniony wtorek tj. 2 lipca 2013 r. w godzinach od 1100 do 1500 na terenie Zespołu Hotelowo – Gastronomicznego „Niedźwiedź” w Nowym Dębcu odbył się Piknik rodzinny adresowany do uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz członków ich rodzin. W pikniku uczestniczyli również pracownicy socjalni zaangażowani w realizację projektu. Organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Relacja z Pikniku rodzinnego w ramach projektuJak oszczędzać i dobrze zarządzać domowym budżetem

2013-07-05

W dniu 4 lipca 2013 r. rozpoczął się kurs „Zarządzanie budżetem domowym”, w którym bierze udział 15 uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”. Celem kursu jest poznanie zasad planowania wydatków oraz opanowanie określonych umiejętności dotyczących racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi rodziny. Kurs obejmuje 20 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie teoretycznej i praktycznej, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu planowania budżetu domowego, kontrolowania wydatków, efektywnego oszczędzania a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach finansowych. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Jak oszczędzać i dobrze zarządzać domowym budżetemRelacja z Pikniku rodzinnego w ramach projektu

2013-07-02

W miniony wtorek tj. 2 lipca 2013 r. w godzinach od 1100 do 1500 na terenie Zespołu Hotelowo – Gastronomicznego „Niedźwiedź” w Nowym Dębcu odbył się Piknik rodzinny adresowany do uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz członków ich rodzin. W pikniku uczestniczyli również pracownicy socjalni zaangażowani w realizację projektu. Organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Relacja z Pikniku rodzinnego w ramach projektuDoradztwo zawodowe w formie warsztatów oraz spotkań indywidualnych

2013-07-01

W piątek 21.06.2013 r. zakończyły się warsztaty doradztwa zawodowego prowadzone w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”. Wzięły w nich udział 24 osoby będące uczestnikami projektu. W trakcie zajęć omówiono najważniejsze kwestie dotyczące rynku pracy oraz metod aktywnego jej poszukiwania. Poruszane kwestie dotyczyły także znaczenia pracy zawodowej w życiu, jej wpływu na funkcjonowanie człowieka oraz przydatności posiadanych zasobów do potrzeb rynku pracy.(...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Doradztwo zawodowe w formie warsztatów oraz spotkań indywidualnychZawiadomienie o wyborze oferty - kursy aktywizacji społecznej

2013-06-13

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów aktywizacji społecznej w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność - Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Zawiadomienie o wyborze oferty - kursy aktywizacji społecznejGrupowe doradztwo zawodowe dla uczestników projektu

2013-06-10

W dniu dzisiejszym rozpoczęła się kolejna forma wsparcia tj. warsztaty doradztwa zawodowego, którymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie objął uczestniczki i uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”. Zajęcia mają na celu uzyskanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie poszukiwania pracy i planowania własnego rozwoju zawodowego. Prowadzone są w dwóch grupach w wymiarze 25 godzin dla każdej z nich. Pierwsza grupa uczestniczyć będzie w zajęciach do 14 czerwca, druga natomiast weźmie w nich udział od 17 do 21 czerwca br. Podczas warsztatów omawiane są m.in. metody poszukiwania pracy oraz zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych. W przerwie zajęć uczestnicy mają zapewniony serwis kawowy oraz obiad. Usługa szkoleniowa realizowana jest przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. Rzemieślniczej 2 w Kościanie.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Rozeznanie rynku na kursy aktywizacji społecznej

2013-06-04

W związku z realizacją projektu pn. "Twoja aktywność - Twój rozwój" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: "Zarządzanie budżetem domowym" oraz "ABC dobrego wyglądu". (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Rozeznanie rynku na kursy aktywizacji społecznej
2) Rozeznanie rynku na kursy aktywizacji społecznejRozpoczęcie działań projektowych w ramach kontraktu socjalnego

2013-05-08

W miniony poniedziałek rozpoczęła się realizacja instrumentów aktywnej integracji w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszym z instrumentów są warsztaty psychospołeczne. Głównym ich celem jest rozwój kluczowych umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności wychowawczych. Uczestnikami zajęć są osoby biorące udział w projekcie. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Rozpoczęcie działań projektowych w ramach kontraktu socjalnegoZawiadomienie o wyborze oferty - warsztaty oraz poradnictwo indywidualne

2013-04-23

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów psychospołecznych i warsztatów doradztwa zawodowego oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego i poradnictwa zawodowego w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Zawiadomienie o wyborze oferty - warsztaty oraz poradnictwo indywidualneRekrutacja do projektu systemowego "Twoja aktywność - Twój rozwój" zakończona

2013-04-23

W poniedziałek 22 kwietnia br. o godz. 1400 w salce konferencyjnej Urzędu Gminy Kościan odbyło się spotkanie rekrutacyjne w ramach projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie to stanowiło ostatni element rekrutacji w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. (...) czyt. całość w załączniku.Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Rekrutacja do projektu systemowegoZawiadomienie o wyborze oferty - materiały promocyjno - informacyjne

2013-04-09

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Zawiadomienie o wyborze oferty - materiały promocyjno - informacyjneRozeznanie rynku - przeprowadzenie warsztatów oraz indywidualnego poradnictwa

2013-04-08

W związku z realizacją projektu pn. "Twoja aktywność - Twój rozwój" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów psychospołecznych i warsztatów doradztwa zawodowego oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego i poradnictwa zawodowego. (...) Czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Rozeznanie rynku - przeprowadzenie warsztatów oraz indywidualnego poradnictwa
2) ZałącznikiRozeznanie rynku - materiały promocyjno-informacyjne

2013-03-21

W związku z realizacją projektu pn. "Twoja aktywność - Twój rozwój" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjno - informacyjnych. (...) Czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Rozeznanie rynku - materiały promocyjno-informacyjne
2) Rozeznanie rynku - materiały promocyjno-informacyjne
3) Rozeznanie rynku - materiały promocyjno-informacyjneInformacja o naborze kandydatów do projektu "Twoja aktywność - Twój rozwój"

2013-02-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie prowadzi rekrutację do ostatniej edycji projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Informacja o naborze kandydatów do projektuKolejna edycja projektu systemowego "Twoja aktywność - Twój rozwój"

2013-01-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w grudniu ubiegłego roku złożył w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” na rok 2013. Jest to już piąta edycja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Plakat
2) Kolejna edycja projektu systemowegoKonferencja podsumowująca projekt systemowy

2012-12-07

W miniony poniedziałek tj. 3 grudnia 2012r. w salce konferencyjnej Urzędu Gminy Kościan przy ul. Młyńskiej 15 odbyło się uroczyste zakończenie IV edycji projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w roku 2012. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu wyniosła 278 273,24 zł. Wkład własny Ośrodka to 10,5% co stanowi kwotę 29 218,69 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków oraz pomoc w naturze dla uczestników projektu. Otrzymana dotacja wynosiła 249 054,55 zł. Projekt realizowany był od stycznia do grudnia br. Celem konferencji było podsumowanie realizacji działań projektowych. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Konferencja podsumowująca projekt systemowyZakończenie kursu komputerowego I i II stopnia

2012-11-30

W dniu 26 listopada 2012r. zakończył się kurs „Komputerowy I i II stopnia”. Szkolenie to było organizowane w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) : Zakończenie kursu komputerowego I i II stopniaZawiadomienie o wyborze oferty - wyroby garmażeryjne

2012-11-29

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na dostarczenie do siedziby GOPS w Kościanie 80 porcji garmażerki i 40 sztuk bułek w dniu 3 grudnia 2012r. w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Zawiadomienie o wyborze oferty - wyroby garmażeryjneZawiadomienie o wyborze oferty - ciastka bankietowe

2012-11-29

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na dostarczenie do siedziby GOPS w Kościanie 80 sztuk ciastek bankietowych w dniu 3 grudnia 2012r. w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Zawiadomienie o wyborze oferty - ciastka bankietoweRozeznanie rynku dotyczące realizacji zamówienia na 80 sztuk ciastek bankietowych wraz z dostarczeniem do siedziby GOPS w Kościanie w ramach projektu pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2012-11-26

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia na 80 sztuk ciastek bankietowych wraz z dostarczeniem do siedziby GOPS w Kościanie na potrzeby Konferencji podsumowującej projekt systemowy „Twoja aktywność-Twój rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Rozeznanie rynku dotyczące realizacji zamówienia na 80 sztuk ciastek bankietowych wraz z dostarczeniem do siedziby GOPS w Kościanie w ramach projektu pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój”
2) Rozeznanie rynku dotyczące realizacji zamówienia na 80 sztuk ciastek bankietowych wraz z dostarczeniem do siedziby GOPS w Kościanie w ramach projektu pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój”Rozeznanie rynku dotyczące realizacji zamówienia na 80 porcji garmażerki oraz 40 sztuk bułek wraz z dostarczeniem do siedziby GOPS w Kościanie w ramach projektu pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2012-11-26

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia na 80 porcji garmażerki i 40 sztuk bułek wraz z dostarczeniem do siedziby GOPS w Kościanie na potrzeby Konferencji podsumowującej projekt systemowy „Twoja aktywność-Twój rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Rozeznanie rynku dotyczące realizacji zamówienia na 80 porcji garmażerki oraz 40 sztuk bułek wraz z dostarczeniem do siedziby GOPS w Kościanie w ramach projektu pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój”
2) Rozeznanie rynku dotyczące realizacji zamówienia na 80 porcji garmażerki oraz 40 sztuk bułek wraz z dostarczeniem do siedziby GOPS w Kościanie w ramach projektu pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój”Relacja z wyjazdu do kina w ramach projektu "Twoja aktywność - Twój rozwój"

2012-11-16

W dniu 14 listopada 2012r. w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowany został wyjazd do kina dla uczestników projektu wraz z członkami rodzin. Celem wyjazdu była integracja uczestników projektu a także zaciśnienie więzi rodzinnych oraz wpłynięcie na ogólną poprawę samopoczucia poprzez wskazanie twórczego sposobu spędzania wolnego czasu. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Relacja z wyjazdu do kina w ramach projektuSprawozdanie z realizacji projektu systemowego "Twoja aktywność - Twój rozwój"

2012-11-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie od stycznia br. realizuje IV edycję projektu systemowego „Twoja aktywność - Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Cel główny projektu to wspieranie nabywania oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w okresie I – XII.2012r. 20 osób (18 kobiet i 2 mężczyzn) z gminy Kościan będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tegorocznej edycji projektu wzięło udział 20 osób, w tym 18 pań i 2 panów, niepracujących jak i zatrudnionych. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Sprawozdanie z realizacji projektu systemowegoZakończenie kursu „Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym” realizowanego w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2012-11-12

W dniu 08.11.2012r. zakończył się kurs „Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym” realizowany dla 14 uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem kursu było zwiększenie kwalifikacji poprzez nabycie umiejętności obsługi kasy fiskalnej oraz posługiwania się terminalem płatniczym. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Zakończenie kursu „Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym” realizowanego w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”Zawiadomienie o wyborze oferty - usługa transportowa

2012-11-09

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi transportowej dla 50 osób w dniu 14 listopada 2012r. w celu realizacji Wyjazdu edukacyjno -kulturalnego do kina do Poznania w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Zawiadomienie o wyborze oferty - usługa transportowaZakończenie kursu „Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kategorii B” dla uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2012-11-05

W październiku br. zakończył się kurs „Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kategorii B” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dziesięć uczestniczek projektu wybrało i uczestniczyło w kursie, którego celem było przygotowanie do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego oraz egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Zakończenie kursu „Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kategorii B” dla uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”Kursy zawodowe: „Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym” oraz „Komputerowy I i II stopnia" dla uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2012-11-05

W dniu dzisiejszym rozpoczynają się kolejne kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Kursy zawodowe: „Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym” oraz „Komputerowy I i II stopniaWyjazd edukacyjno – kulturalny do kina dla uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój’ oraz członków ich rodzin

2012-11-05

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że w ramach działań o charakterze środowiskowym projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 14 listopada 2012r. odbędzie się wyjazd do kina do Poznania. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Wyjazd edukacyjno – kulturalny do kina dla uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój’ oraz członków ich rodzinRozeznanie rynku na wykonanie usługi transportowej w celu realizacji Wyjazdu edukacyjno – kulturalnego do kina dla uczestników projektu oraz ich otoczenia

2012-10-29

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia wykonania usługi transportowej dla 50 osób (dzieci oraz osoby dorosłe) w dniu 14 listopada 2012r. w celu realizacji Wyjazdu edukacyjno – kulturalnego do kina w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność -Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Rozeznanie rynku na wykonanie usługi transportowej w celu realizacji Wyjazdu edukacyjno – kulturalnego do kina dla uczestników projektu oraz ich otoczenia
2) Załączniki 1-3Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu "Twoja aktywność - Twój rozwój"

2012-09-20

W dniach od 14 do 16 września 2012r. uczestnicy projektu wraz z członkami rodzin brali udział w warsztatach psychologicznych wyjazdowych. Forma ta zrealizowana została w ramach działań o charakterze środowiskowym projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”. 30-osobowa grupa uczestniczyła w warsztatach wyjazdowych, które odbywały się w Ośrodku Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie. Głównym założeniem warsztatów wyjazdowych było budowanie, kształtowanie i wzmacnianie prawidłowych relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektuRelacje z kursów zawodowych „Obsługa kos spalinowych i kosiarek” oraz „Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat.B”

2012-09-17

W ramach Zadania Aktywna Integracja jeden z uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” objęty został wsparciem w formie kursu zawodowego „Obsługa kos spalinowych i kosiarek”. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Kurs "obsługa kos spalinowych i kosiarek"Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy i biurowy

2012-09-04

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku na zakup wraz z dostawą do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie następującego sprzętu: laptopa z oprogramowaniem, drukarki, niszczarki oraz gilotyny i metalowej szafy do archiwizacji dokumentów w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrana została oferta firmy: NETKOM S.C. Paweł Pawlak Karolina Pawlak 64-100 Leszno, ul. Boczna 14. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy i biurowySzkolenia i kursy zawodowe dla uczestników projektu "Twoja aktywność - Twój rozwój"

2012-09-04

W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęły się szkolenia i kursy zawodowe.(...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Informacja o kursach zawodowychKurs "ABC dobrego wyglądu" w ramach projektu "Twoja aktywność - Twój rozwój"

2012-09-04

W ramach Zadania Aktywna Integracja projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” w dniu 3 września 2012r. rozpoczął się kurs „ABC dobrego wyglądu”. Bierze w nim udział 10 uczestniczek projektu. Celem kursu jest opanowanie określonych umiejętności dotyczących dobrego wyglądu, w szczególności prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej.(...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Kurs ABC dobrego wygląduZawiadomienie o wyborze oferty - warsztaty psychologiczne wyjazdowe

2012-09-03

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku na zorganizowanie 3-dniowych warsztatów psychologicznych wyjazdowych dla ok. 32 osób (uczestników projektu wraz z dziećmi) w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrana została oferta firmy: Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Zawiadomienie o wyborze oferty - warsztaty psychologiczne wyjazdoweRozeznanie rynku na zorganizowanie 3-dniowych warsztatów psychologicznych wyjazdowych w ramach projektu systemowego

2012-08-22

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia 3-dniowych warsztatów psychologicznych wyjazdowych dla ok. 32 osób (uczestników projektu wraz z dziećmi) w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Oferta -rozeznanie rynku na zorganizowanie 3-dniowych warsztatów psychologicznych wyjazdowych w ramach projektu systemowego
2) Załączniki do oferty - rozeznanie rynku na zorganizowanie 3-dniowych warsztatów psychologicznych wyjazdowych w ramach projektu systemowegoRozeznanie rynku na zakup sprzętu komputerowego i biurowego w ramach projektu systemowego

2012-08-22

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia dotyczącego zakupu wraz z dostawą: laptopa z oprogramowaniem, drukarki, niszczarki oraz gilotyny i metalowej szafy do archiwizacji dokumentów w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) zapytanie o wycenę - rozeznanie rynku na zakup sprzętu komputerowego i biurowego w ramach projektu systemowego
2) załączniki - rozeznanie rynku na zakup sprzętu komputerowego i biurowego w ramach projektu systemowegoSzkolenia i kursy zawodowe dla uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2012-08-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, iż w bieżącym miesiącu rozpocznie realizację instrumentu o charakterze edukacyjnym tj. szkolenia i kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Szkolenia i kursy zawodowe dla uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”Skuteczne pobudzanie do aktywności społeczno - zawodowej

2012-08-08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie od stycznia br. realizuje IV edycję projektu „Twoja aktywność - Twój rozwój”. Jest to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest wspieranie nabywania oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w okresie od stycznia do grudnia 2012r. osiemnastu kobiet i dwóch mężczyzn z gminy Kościan będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wśród uczestników projektu są osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne oraz pracujące. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Skuteczne pobudzanie do aktywności społeczno - zawodowejRelacja z wyjazdu edukacyjno – integracyjnego do Wrocławia w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2012-08-06

Dnia 19 lipca 2012r. w ramach realizacji działań o charakterze środowiskowym projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” odbył się wyjazd edukacyjno – integracyjny do Wrocławia. Wyjazd adresowany był do uczestników projektu oraz członków ich rodzin. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Relacja z wyjazdu edukacyjno – integracyjnego do Wrocławia w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”Wyjazd edukacyjno – integracyjny do Wrocławia do ZOO dla uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój’ oraz członków ich rodzin

2012-07-13

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że w ramach działań o charakterze środowiskowym projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 19 lipca 2012r. odbędzie się wyjazd do Wrocławia.

Dołączone pliki:

1) Wyjazd edukacyjno – integracyjny do Wrocławia do ZOO dla uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój’ oraz członków ich rodzinZawiadomienie o wyborze oferty - usługa transportowa

2012-07-12

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi transportowej dla maksymalnie 54 osób w dniu 19 lipca 2012r. w celu realizacji Wyjazdu edukacyjno - integracyjnego do Wrocławia w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Zawiadomienie o wyborze oferty - usługa transportowaKurs „Zarządzanie budżetem domowym” w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2012-07-12

W dniu 12 lipca 2012r. część uczestników (11 osób) rozpoczęła kurs „Zarządzanie budżetem domowym”. Celem 20-godzinnego kursu jest opanowanie określonych umiejętności dotyczących racjonalnego gospodarowania budżetem domowym.(...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Kurs „Zarządzanie budżetem domowym” w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”Rozeznanie rynku na zorganizowanie warsztatów psychologicznych wyjazdowych w ramach projektu

2012-07-12

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia 3-dniowych warsztatów psychologicznych wyjazdowych dla ok. 39 osób (uczestników projektu wraz z dziećmi) w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) OFERTA
2) Załącznik nr 1
3) Załącznik nr 2
4) Załącznik nr 3
5) Załącznik nr 4
6) Załącznik nr 5
7) Załącznik nr 6Relacja z „Pikniku rodzinnego” dla uczestników projektu„Twoja aktywność – Twój rozwój” oraz członków ich rodzin

2012-07-09

Dnia 5 lipca 2012r. w godzinach od 10.00 do 15.00 na terenie Zespołu Hotelowo – Gastronomicznego „Niedźwiedź” w Nowym Dębcu odbył się Piknik rodzinny adresowany do uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” oraz członków ich rodzin. Pomysłodawcą pikniku był realizator projektu tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.(...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Relacja z „Pikniku rodzinnego” dla uczestników projektu„Twoja aktywność – Twój rozwój” oraz członków ich rodzinRozeznanie rynku na wykonanie usługi transportowej w celu realizacji Wyjazdu edukacyjno – integracyjnego do Wrocławia dla uczestników projektu oraz ich otoczenia

2012-07-03

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia wykonania usługi transportowej dla maksymalnie 54 osób (dzieci oraz osoby dorosłe) w dniu 19 lipca 2012r. w celu realizacji Wyjazdu edukacyjno – integracyjnego do Wrocławia w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność -Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Rozeznanie rynku - usługa transportowa
2) zalącznik do oferty"Piknik rodzinny" w ramach projektu "Twoja aktywność - Twój rozwój"

2012-07-02

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że w ramach realizowanego projektu systemowego "Twoja aktywność - Twój rozwój" odbędzie się "Piknik rodzinny" dla uczestników projektu oraz członków ich rodzin. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Plakat - piknikZawiadomienie o wyborze oferty - Kursy aktywizacji społecznej oraz kursy zawodowe

2012-06-29

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie kursów aktywizacji społecznej oraz kursów zawodowych dla 20 osób w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Zawiadomienie o wyborze oferty - Piknik rodzinny

2012-06-28

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i obsługę „Pikniku rodzinnego” dla ok. 70 osób w dniu 05 lipca 2012r. w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Zawiadomienie o wyborze oferty - Piknik rodzinnyZakończenie warsztatów psychospołecznych

2012-06-26

W dniu 22.06.2012r. zakończyły się warsztaty psychospołeczne zorganizowane w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty prowadzone były w dwóch dziesięcioosobowych grupach, a program dla każdej z grup obejmował 25 godzin szkoleniowych (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Zakończenie warsztatów psychospołecznychPoradnictwo psychologiczne oraz zawodowe dla uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2012-06-22

Tegoroczna edycja projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” poszerzona została o poradnictwo psychologiczne oraz poradnictwo zawodowe. Każda z uczestniczek / każdy z uczestników ma możliwość skorzystania z indywidualnego spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Poradnictwo psychologiczne oraz zawodowe dla uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”Warsztaty doradztwa zawodowego w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2012-06-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w ramach realizowanego projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” objął uczestniczki i uczestników projektu wsparciem w zakresie warsztatów doradztwa zawodowego. Celem zajęć z doradcą zawodowym jest zapoznanie z efektywnymi metodami poszukiwania pracy, diagnoza zainteresowań, uzdolnień i motywacji, badanie predyspozycji zawodowych i kompetencji, a także tworzenie dokumentów aplikacyjnych i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Warsztaty doradztwa zawodowego w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”Rozeznanie rynku na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia „ Pikniku rodzinnego” dla uczestników projektu systemowego

2012-06-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia spotkania promocyjno – integracyjnego: „ Pikniku rodzinnego” dla uczestników projektu oraz członków ich rodzin w dniu 05 lipca 2012r. w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej(...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) OFERTA
2) załączniki do ofertyRozeznanie rynku na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia kursów aktywizacji społecznej oraz kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego

2012-06-20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia kursów aktywizacji społecznej oraz kursów zawodowych dla 20 osób w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej(...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) oferta
2) załączniki do ofertyRozpoczęcie realizacji instrumentów aktywnej integracji w ramach kontraktu socjalnego

2012-06-04

W ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 01 czerwca 2012r. rozpoczęły się warsztaty psychospołeczne, będące jednym z instrumentów aktywnej integracji. Głównym ich celem jest rozwój kluczowych umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności wychowawczych (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Rozpoczęcie realizacji instrumentów aktywnej integracji w ramach kontraktu socjalnegoSpotkanie rekrutacyjne w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2012-06-01

Dnia 29.05.2012r. o godz. 10.00 w salce Urzędu Gminy Kościan odbyło się spotkanie rekrutacyjne w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Spotkanie rekrutacyjne w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”Zapytanie ofertowe na realizację zorganizowania i przeprowadzenia działań w ramach Zadania Aktywna Integracja w ramach projektu systemowego

2012-05-15Dołączone pliki:

1) Zapytanie ofertowe na realizację zorganizowania i przeprowadzenia działań w ramach Zadania Aktywna Integracja w ramach projektu systemowego
2) załączniki do ofertyRekrutacja uczestników do projektu systemowego

2012-05-15Dołączone pliki:

1) Rekrutacja uczestników do projektu systemowegoINFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO „TWOJA AKTYWNOŚĆ – TWÓJ ROZWÓJ” W 2012 R.

2012-01-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, iż w bieżącym roku przystąpił do realizacji IV edycji projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO „TWOJA AKTYWNOŚĆ – TWÓJ ROZWÓJ” W 2012 R.Spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2011-12-19

W dniu 15 grudnia 2011r. w Sali Urzędu Gminy Kościan przy ul. Młyńskiej 15 odbyło się uroczyste zakończenie III edycji projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w roku 2011. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (...) czyt. całość w załączniku

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Twoja aktywność – Twój rozwój”Zakończenie realizacji kontraktów socjalnych w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2011-11-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, iż zakończył realizację kontraktów socjalnych zawartych i realizowanych w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS. Kontrakty socjalne spisane zostały pomiędzy pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie a Beneficjentem Ostatecznym projektu.
W ramach kontraktu socjalnego określającego sposób współdziałania miedzy osobą a pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej, dla każdego beneficjenta ostatecznego zastosowano min. 3 instrumenty aktywnej integracji: warsztaty psychospołeczne, warsztaty doradztwa zawodowego, kursy aktywizacji społecznej (do wyboru: Kurs prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetem lub Kurs motywacji do zmiany), kursy zawodowe (do wyboru: kurs komputerowy I i II stopnia, Kurs komputerowej obsługi programu magazynowania lub Kurs florystyczny), badanie specjalistyczne oraz uzyskanie książeczki sanitarno-epidemiologicznej.
Kwartalnie dokonywano oceny realizacji działań ustalonych w kontrakcie socjalnym oraz oceny racjonalności i efektywności kosztów Aktywnej Integracji zastosowanych wobec każdego uczestników projektu.
Praca socjalna oraz wsparcie dochodowe dla uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2011-10-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie monitoruje realizację projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Praca socjalna oraz wsparcie dochodowe dla uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2011-10-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie od stycznia br. realizuje III edycję projektu systemowego „Twoja aktywność - Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO „Twoja aktywność – Twój rozwój”„Kurs florystyczny” dla uczestniczek projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2011-09-15

W dniu 15.09.2011 r. dwanaście uczestniczek projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyło udział w „Kursie florystycznym”. (...) czyt. całość w załączniku

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) „Kurs florystyczny” dla uczestniczek projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój”„Kurs florystyczny” w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2011-09-08

W dniu 06.09.2011 r. rozpoczął się „Kurs florystyczny”. Szkolenie to realizowane w ramach projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane jest do 12 pań.(...) czyt. całość w załączniku

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) „Kurs florystyczny” w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”„Kurs florystyczny” dla uczestniczek projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2011-09-05

W ramach projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu jutrzejszym tj. 6 września 2011r. rozpocznie się „Kurs florystyczny”. Jest to kolejny z kursów zawodowych adresowany do 12 pań biorących udział w projekcie. Celem kursu będzie teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestniczek w zakresie artystycznego układania kwiatów i tworzenia dekoracji. Zajęcia praktyczne prowadzone będą z wykorzystaniem materiału roślinnego, sprzętu i dodatków florystycznych. Kurs obejmuje 30 godzin szkoleniowych. Ocena końcowa wystawiona zostanie na podstawie kompozycji wykonywanych podczas zajęć oraz egzaminu, który przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu szkolenia. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lesznie a zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Kościanie przy ul. Dworcowej 2.
Zakończenie „Kursu komputerowej obsługi programu magazynowania” w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2011-08-31

W dniu 30.08.2011r. miało miejsce zakończenie kursu zawodowego z zakresu komputerowej obsługi programu magazynowania, zorganizowanego w ramach projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy uczęszczali na kurs w okresie od 22.08.2011r. do 30.08.2011r. Podczas 40 godzin zajęć edukacyjnych osoby biorące udział w kursie nabyły wiedzę i umiejętności z zakresu: podstaw obsługi komputera, dokumentacji magazynowej, dopisywania towarów oraz kontrahentów do kartotek, aktualizowania stanów magazynowych, zmiany towarów na dokumentach. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin i otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu.
Kurs został przeprowadzony przez Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Kurs komputerowej obsługi programu magazynowania w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2011-08-24

Miesiąc sierpień br. to kolejny miesiąc realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój”. W dniu 22.08.2011r. rozpoczął się „Kurs komputerowej obsługi programu magazynowania”, w którym uczestniczy trzech panów. Jest to kolejny z kursów zawodowych realizowanych w ramach Zadania Aktywna Integracja. Program kursu obejmuje zagadnienia z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz prowadzenia dokumentacji magazynowej. Zajęcia odbywają się w sali komputerowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie. Kurs obejmuje 40 godzin szkoleniowych i trwać będzie do 30.08.2011r.Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Zakończenie „Kursu komputerowego I i II stopnia” w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2011-07-08

W „Kursie komputerowym I i II stopnia” trwającym 64 godziny uczestniczyło 5 osób, które chciało nabyć lub pogłębić swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obsługi komputera i Internetu (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Zakończenie „Kursu komputerowego I i II stopnia” w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”Wsparcie dochodowe dla uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2011-06-29

W miesiącu czerwcu 2011r. w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano wsparcie finansowe. Osoby uczestniczące w projekcie zostaną objęte ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie wsparciem dochodowym w postaci zasiłków celowych lub specjalnych zasiłków celowych za udział w działaniach aktywnej integracji. Wypłata zasiłków nastąpi w dniu 30.06.2011r. Zadanie to stanowi wymagany w projekcie wkład własny.
Kurs komputerowy I i II stopnia w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2011-06-29

Uczestnicy projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie od 22.06.2011r. biorą udział w „Kursie komputerowym I i II stopnia” prowadzonym przez Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Kurs komputerowy I i II stopnia w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”Aktywizacja zdrowotna w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2011-06-21

W bieżącym miesiącu 14 uczestników projektu - 12 pań i 2 panów – uzyskało książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, po wcześniejszym skorzystaniu z badania na nosicielstwo. Działanie to skierowane było do osób nie posiadających w/w badania i przeprowadzone zostało w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie za pośrednictwem PSSE w Kościanie. Posiadanie tego badania wymagane jest przez wiele grup zawodowych, może zatem ułatwić podjęcie zatrudnienia uczestnikom projektu.Rozpoczęcie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

2011-06-21

W ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano organizację kursów zawodowych dla beneficjentów biorących udział w projekcie.(...) czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Rozpoczęcie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”Zakończenie Kursu prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetem

2011-06-15

W dniu 14 czerwca 2011r. zakończył się „Kurs prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetem”. W kursie trwającym 60 godzin brało udział 12 uczestniczek projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”(...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Zakończenie Kursu prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetemZajęcia z udzielania pierwszej pomocy

2011-06-10


W ramach „Kursu prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetem” w dniach 8 i 9.06.2011r. odbyły się zajęcia z zakresu ochrony zdrowia i rodziny oraz pierwszej pomocy przedmedycznej (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Zajęcia z udzielania pierwszej pomocyZakończenie Kursu motywacji do zmiany

2011-06-09

W dniu dzisiejszym tj. 09.06.2011r. ośmiu uczestników zakończyło udział w 20 godzinnym „Kursie motywacji do zmiany” realizowanym w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”(...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Zakończenie Kursu motywacji do zmianyKurs motywacji do zmiany

2011-06-06

W dniu 06.06.2011r. w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” rozpoczął się „Kurs motywacji do zmiany”(...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Kurs motywacji do zmianyKurs prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetem

2011-06-02

W ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” w dniu 01.06.2011r. rozpoczął się „Kurs prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetem”(...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Kurs prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetemZakończenie warsztatów doradztwa zawodowego

2011-06-01

W okresie od 18.05.2011r. do 31.05.2011r. w siedzibie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie odbywały się warsztaty doradztwa zawodowego, w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Zakończenie warsztatów doradztwa zawodowegoRozpoczęcie warsztatów doradztwa zawodowego

2011-05-18

W dniu dzisiejszym tj. 18.05.2011r. rozpoczęły się warsztaty doradztwa zawodowego, w których biorą udział uczestniczki i uczestnicy projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” (...) czyt. całość w załączniku

Dołączone pliki:

1) Rozpoczęcie warsztatów doradztwa zawodowegoZakończenie warsztatów psychospołecznych

2011-05-17

W dniu 17.05.2011r. zakończyły się warsztaty psychospołeczne zorganizowane w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” (...) czyt. całość w załączniku

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Zakończenie warsztatów psychospołecznychRozpoczęcie realizacji instrumentów aktywnej integracji w ramach kontraktu socjalnego

2011-05-04

W ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 04. maja 2011r. rozpoczęły się warsztaty psychospołeczne, będące jednym z instrumentów aktywnej integracji. (...) Czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Rozpoczęcie realizacji instrumentów aktywnej integracji w ramach kontraktu socjalnegoRealizacja Zadania Aktywna Integracja

2011-05-02

Projekt systemowy „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt obejmuje zawarcie i prowadzenie kontraktów socjalnych(...) czyt. całość w załączniku nr 1.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

Dołączone pliki:

1) Realizacja Zadania Aktywna Integracja
2) UlotkaRekrutacja uczestników

2011-05-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż z dniem 30.kwietnia 2011r. zakończyła się rekrutacja uczestników do realizowanego w 2011 r. projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (...) Czyt. całość w załączniku.

Dołączone pliki:

1) Rekrutacja uczestnikówPrzystąpienie do realizacji III edycji projektu systemowego

2011-02-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie przystąpił do realizacji III edycji projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej,Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) Czytaj całość w załączniku nr 1.

Dołączone pliki:

1) Przystąpienie do realizacji III edycji projektu systemowego


      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Karta Dużej Rodziny
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Świadczenie wychowawcze          (Rodzina 500 plus)
      Dobry start (300 dla ucznia)
      Jednorazowe świadczenie          (Za życiem)
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan, tel. (65)512-07-26, tel./faks: (65)512-35-43

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji