Europejski Fundusz Społeczny


Spotkanie podsumowujące projekt systemowy

2014-12-17

link do strony www.efs.gov.pl

Dnia 15 grudnia 2014 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zorganizował spotkanie podsumowujące projekt systemowy pn. "EFS szansą dla mnie" realizowany w 2014 roku, którego Liderem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. Na potrzeby realizacji projektu podpisana została umowa partnerska określająca rolę i zadania Lidera - PCPR Kościan i Partnera
- GOPS Kościan.
Dobiegający końca projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Na realizację projektu zaplanowano środki w wysokości 943 488,62 zł a przyznana kwota dofinansowania wynosiła 844 422,31 zł. Zarówno Lider jak i Partner zobowiązani byli do wniesienia wkładu własnego w wysokości 10,5 % wartości projektu.
Podsumowanie projektu odbyło się w salce konferencyjnej Urzędu Gminy Kościan. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Gminy
Kościan: Wójt Gminy Kościan - Pan Andrzej Przybyła, Z-ca Wójta Gminy Kościan
- Pan Henryk Bartoszewski, Skarbnik Gminy Kościan - Pani Regina Włodarczak, Przewodniczący Rady Gminy Kościan - Pan Jan Szczepaniak, uczestnicy projektu, Kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. (...) czyt. całość w załączniku.

Dołączona galeria:

Spotkanie podsumowujące projekt systemowy Spotkanie podsumowujące projekt systemowy Spotkanie podsumowujące projekt systemowy Spotkanie podsumowujące projekt systemowy Spotkanie podsumowujące projekt systemowy 

pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...

Dołączone pliki:


Warsztaty umiejętności społecznych „ABC dobrego stylu”

2014-11-20

link do strony www.efs.gov.pl

W dniach 03, 04, 06, 07 oraz 13 listopada 2014 r. czternaście uczestniczek projektu „EFS szansą dla mnie!” brało udział w warsztatach „ABC dobrego stylu”. Zajęcia w wymiarze 25 godzin odbywały się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38. Warsztaty obejmowały zagadnienia z zakresu m.in. savoir vivre, organizacji przyjęć okolicznościowych, abc dobrego wyglądu i ubioru oraz tworzenia ozdób i dekoracji. Wszystkie panie z powodzeniem ukończyły zajęcia i otrzymały zaświadczenia.
Warsztaty prowadzone były w ramach Zadania Aktywna Integracja projektu „EFS szansą dla mnie!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

Dołączona galeria:

Warsztaty umiejętności społecznych „ABC dobrego stylu”Warsztaty umiejętności społecznych „ABC dobrego stylu”Warsztaty umiejętności społecznych „ABC dobrego stylu”Warsztaty umiejętności społecznych „ABC dobrego stylu”

  Kurs „Obsługa kasy fiskalnej wraz z terminalem płatniczym”

  2014-09-30

  link do strony www.efs.gov.pl

  W minionym tygodniu zakończył się kolejny kurs zawodowy dla uczestników projektu systemowego „EFS szansą dla mnie!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Osiem pań od 18 do 24.09.2014 r. uczestniczyło w kursie „Obsługa kasy fiskalnej wraz z terminalem płatniczym”. Kurs obejmujący 30 godzin składał się z części teoretycznej i praktycznej oraz zakończył się egzaminem. Zakres tematyczny kursu obejmował m.in.: wprowadzenie do przepisów dotyczących stosowania kas fiskalnych, obsługę kasy fiskalnej, pracę z komputerem i obsługę programu sprzedaży oraz współdziałanie kasy fiskalnej z terminalem płatniczym. Uczestniczki przeszły pomyślnie egzamin oraz otrzymały zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Kościanie.

  Dołączona galeria:

  Kurs „Obsługa kasy fiskalnej wraz z terminalem płatniczym”Kurs „Obsługa kasy fiskalnej wraz z terminalem płatniczym”Kurs „Obsługa kasy fiskalnej wraz z terminalem płatniczym”Kurs „Obsługa kasy fiskalnej wraz z terminalem płatniczym”Kurs „Obsługa kasy fiskalnej wraz z terminalem płatniczym”

   Wyjazd do Teatru Animacji w Poznaniu

   2014-09-23

   link do strony www.efs.gov.pl

   W dniu 20 września 2014 r. w ramach propagowania wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i kulturę, uczestnicy projektu systemowego "EFS szansą dla mnie!" wraz z członkami rodzin, obejrzeli w Teatrze Animacji w Poznaniu spektakl "Najmniejszy Bal Świata".
   O godz. 9.00 wyruszyliśmy autokarem spod Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do Poznania. Po odebraniu biletów wszyscy cierpliwie oczekiwali na spektakl. W teatralny świat wprowadził nas przez Magiczne Drzwi, tajemniczy przewodnik Pan Przechodzień. Na początku spektaklu Królewna Migawka, niegrzeczna, zbuntowana i pogniewana na rodziców: Króla Maciupka i Królową Malusię, za pomocą magicznego eliksiru wysłała ich na inną planetę.
   Nie w smak jej były przygotowania do corocznego balu w najmniejszym królestwie świata, które odrywały ją od zabawy. Wkrótce jednak przekonała się, że z trudem daje sobie radę bez mamy i taty. (...) czyt. całość w załączniku.

   Dołączona galeria:

   Wyjazd do Teatru Animacji w PoznaniuWyjazd do Teatru Animacji w PoznaniuWyjazd do Teatru Animacji w PoznaniuWyjazd do Teatru Animacji w PoznaniuWyjazd do Teatru Animacji w Poznaniu

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...

   Dołączone pliki:


   Kolejne kursy zawodowe w ramach projektu "EFS szansą dla mnie!"

   2014-08-22

   link do strony www.efs.gov.pl

   W ramach realizowanego w partnerstwie projektu systemowego "EFS szansą dla mnie!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęły się kolejne kursy zawodowe. W miniony poniedziałek część uczestników rozpoczęła udział w kursie "Opiekun osoby zależnej z elementami dietetyki". Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy w charakterze opiekuna osób starszych, chorych, dzieci.
   Kurs obejmuje 80 godzin i jest podzielony na dwie części: teoretyczną oraz
   praktyczną.(...) czyt. całość w załączniku.

   Dołączona galeria:

   Kolejne kursy zawodowe w ramach projektu Kolejne kursy zawodowe w ramach projektu Kolejne kursy zawodowe w ramach projektu Kolejne kursy zawodowe w ramach projektu Kolejne kursy zawodowe w ramach projektu 

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...

   Dołączone pliki:


   Kurs „Obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego” w ramach projektu „EFS szansą dla mnie!”

   2014-08-05

   link do strony www.efs.gov.pl

   Wczoraj rozpoczął się kolejny kurs zawodowy pn. „Obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego” prowadzony w ramach projektu „EFS szansą dla mnie!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie. Szkolenie prowadzone jest przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kościanie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lesznie a wśród uczestników są 2 osoby rekrutowane do projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych. Kursanci uczestniczą w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych. Szkolenie trwać będzie do 18.08.2014 r. i zakończy się egzaminem.
   Projekt systemowy „EFS szansą dla mnie!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


   Kurs komputerowy I i II stopnia w ramach projektu "EFS szansą dla mnie!"

   2014-07-17

   link do strony www.efs.gov.pl

   W poniedziałek 14.07.2014 r. rozpoczął się kurs komputerowy dla
   uczestników projektu systemowego "EFS szansą dla mnie!" współfinansowanego
   przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W kursie
   bierze udział 11 osób z czego 3 osoby rekrutowane do projektu przez Gminny
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy
   mają możliwość zapoznania się z obsługą komputera, edytorem tekstu Word,
   arkuszem kalkulacyjnym Excel, programem Power Point oraz Internetem. Kurs
   trwać będzie do 23.07.2014 r. i zakończy się egzaminem. Firmą świadczącą
   usługę szkoleniową jest Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia
   Leszno a zajęcia odbywają się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Kościanie
   przy ul. Dworcowej 2.
   Kurs prowadzony jest w ramach projektu "EFS szansą dla mnie!" realizowanego
   przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym
   Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

   Dołączona galeria:

   Kurs komputerowy I i II stopnia w ramach projektu Kurs komputerowy I i II stopnia w ramach projektu Kurs komputerowy I i II stopnia w ramach projektu Kurs komputerowy I i II stopnia w ramach projektu 

    Kurs prawa jazdy kat. B w ramach projektu „EFS szansą dla mnie!”

    2014-07-11

    link do strony www.efs.gov.pl

    Uczestnicy projektu „EFS szansą dla mnie!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w bieżącym miesiącu rozpoczynają kursy prawa jazdy kategorii B. W kursach weźmie udział 11 osób. Celem kurów jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. Każdy z uczestników indywidualnie dokonał wyboru Ośrodka Szkolenia Kierowców. Uczestnicy mają opłacony kurs prawa jazdy, koszt badań lekarskich oraz jedną próbę przystąpienia do państwowych egzaminów na prawo jazdy.
    Kurs prawa jazdy kat. B prowadzony jest w ramach Zadania Aktywna Integracja projektu „EFS szansą dla mnie!” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.
    Jedna z uczestniczek rozpoczęła także udział w kursie języka niemieckiego.


    Warsztaty zarządzania budżetem domowym w ramach projektu "EFS szansą dla mnie!"

    2014-07-03

    link do strony www.efs.gov.pl

    W dniu 01 lipca 2014 r. część uczestników projektu rozpoczęła udział w warsztatach "Zarządzanie budżetem domowym". Celem 25-godzinnych zajęć jest opanowanie określonych umiejętności z zakresu planowania budżetu domowego, kontrolowania wydatków, efektywnego oszczędzania a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach finansowych. Zajęcia odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 i trwać będą do 04 lipca br. Firmą świadczącą usługę szkoleniową jest Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia Leszno.
    Warsztaty prowadzone są w ramach Zadania Aktywna Integracja projektu "EFS szansą dla mnie!" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.

    W ramach aktywnej integracji realizowany jest obecnie także kurs języka angielskiego, w którym biorą udział trzy osoby uczestniczące w projekcie.

    Dołączona galeria:

    Warsztaty zarządzania budżetem domowym w ramach projektu Warsztaty zarządzania budżetem domowym w ramach projektu Warsztaty zarządzania budżetem domowym w ramach projektu Warsztaty zarządzania budżetem domowym w ramach projektu 

     Relacja ze spotkania plenerowego "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego połączony z piknikiem rodzinnym dla klientów GOPS w Kościanie"

     2014-07-02

     link do strony www.efs.gov.pl

     We wtorek 24 czerwca 2014 r. w godzinach od 15.30 do 19.30 na terenie Ośrodka "Wodnik" w Nowym Dębcu odbyło się spotkanie plenerowe "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego połączony z piknikiem rodzinnym dla klientów GOPS w Kościanie" adresowane do uczestników projektu systemowego "EFS szansą dla mnie!" oraz członków ich rodzin. Projekt ten jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie... (czyt. całość w załączniku).

     Dołączona galeria:

     Relacja ze spotkania plenerowego Relacja ze spotkania plenerowego Relacja ze spotkania plenerowego Relacja ze spotkania plenerowego Relacja ze spotkania plenerowego 

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


      Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu "EFS szansą dla mnie!"

      2014-06-13

      link do strony www.efs.gov.pl

      W ramach działań o charakterze środowiskowym projektu systemowego "EFS szansą dla mnie!" w miniony wtorek odbył się wyjazd do kina zorganizowany dla uczestników projektu oraz członków ich rodzin. Celem była integracja uczestników a także wzmocnienie więzi rodzinnych oraz twórcze spędzenie wolnego czasu. Wyjazd rozpoczął się zbiórką przed Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.(...) czyt. całość w załączniku.

      Dołączona galeria:

      Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu Relacja z wycieczki do kina w ramach projektu 

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...

      Dołączone pliki:


      Warsztaty psychologiczne w ramach projektu "EFS szansą dla mnie!"

      2014-06-02

      link do strony www.efs.gov.pl

      W ramach projektu systemowego "EFS szansą dla mnie!" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniach
      26-29.05.2014 r. odbywały się warsztaty psychologiczne, będące jednym z instrumentów aktywnej integracji. Głównym ich celem było podniesienie samooceny, dostrzeżenie mocnych i słabych stron, nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz rozwiązywania konfliktów. (...) czyt. całość w załączniku.

      Dołączona galeria:

      Warsztaty psychologiczne w ramach projektu Warsztaty psychologiczne w ramach projektu Warsztaty psychologiczne w ramach projektu Warsztaty psychologiczne w ramach projektu Warsztaty psychologiczne w ramach projektu 

      Dołączone pliki:


      Informacja o wyborze Wykonawcy – wsparcie psychologiczne w ramach projektu „EFS szansą dla mnie!”

      2014-04-16

      link do strony www.efs.gov.pl

      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznana rynku na przeprowadzenie wsparcia psychologicznego w wymiarze 225 godzin dla uczestniczek i uczestników projektu systemowego „EFS szansą dla mnie!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie, wybrana została oferta Wykonawcy: Pani Jagoda Bzowy ul. 1 Maja 7/9, 63-100 Śrem jako oferta najkorzystniejsza cenowo. (…) czyt. całość w załączniku.

      Dołączone pliki:


      Informacja o wyborze Wykonawcy – materiały promocyjno - informacyjne

      2014-04-09

      link do strony www.efs.gov.pl

      Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznana rynku na opracowanie graficzne, wydrukowanie oraz dostawę do siedziby Ośrodka materiałów promocyjno-informacyjnych tj. plakatów, naklejek oraz tablic informacyjnych w ramach projektu systemowego „EFS szansą dla mnie!” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie, wybrana została oferta Wykonawcy: Agencja Reklamowo-Wydawnicza „BIG-ART” Zbigniew Grzelka Pl. Wolności 9, 64-000 Kościan jako oferta najkorzystniejsza cenowo. (…) czyt. całość w załączniku.

      Dołączone pliki:


      Rozeznanie rynku na przeprowadzenie wsparcia psychologicznego w ramach projektu „EFS szansą dla mnie!”

      2014-04-03

      link do strony www.efs.gov.pl

      W związku z realizacją projektu pn. "EFS szansą dla mnie!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie, zapraszamy do przedstawienia wstępnej kalkulacji ceny przeprowadzenia wsparcia psychologicznego dla uczestników projektu w wymiarze 225 godzin . (...) czyt. całość w załączniku.

      Dołączone pliki:


      Rozeznanie rynku na materiały promocyjno – informacyjne

      2014-04-01

      link do strony www.efs.gov.pl

      W związku z realizacją projektu pn. "EFS szansą dla mnie!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie, zapraszamy do przedstawienia wstępnej kalkulacji ceny opracowania graficznego, wykonania i dostarczenia do siedziby GOPS w Kościanie materiałów promocyjno – informacyjnych. (...) czyt. całość w załączniku.

      Dołączone pliki:


      Przystąpienie do projektu partnerskiego „EFS szansą dla mnie!”

      2014-04-01

      link do strony www.efs.gov.pl

      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie przystąpił do realizacji projektu partnerskiego „EFS szansą dla mnie!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego Liderem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
      Celem głównym projektu jest aktywizacja klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, zamieszkałych na terenie powiatu kościańskiego, przyczyniająca się do upowszechniania ich aktywnej integracji ze społeczeństwem w okresie od I – XII.2014.
      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie jako Partner projektu
      zaprasza do udziału w projekcie osoby z terenu Gminy Kościan,
      które spełniają łącznie poniższe warunki:
      - są w wieku aktywności zawodowej tj. 15 – 64 lata,
      - są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo lub pracujące,
      - korzystają ze świadczeń pomocy społecznej GOPS w Kościanie. (…) czyt. całość w załączniku.

      Dołączone pliki:


      Konferencja podsumowująca projekt systemowy

      2013-12-30

      link do strony www.efs.gov.pl

      Dnia 17 grudnia 2013 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zorganizował konferencję podsumowującą projekt systemowy pn. "Twoja aktywność - Twój rozwój" realizowany w 2013 roku. Projekt realizowany jest przez GOPS w Kościanie od 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a tegoroczna edycja jest ostatnią. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a dotacja przyznana na rok 2013 wynosiła 236 270,11 zł. Wartość projektu zrealizowanego w bieżącym roku to 260 081,76 zł, przy czym 10,5 % to wkład własny Ośrodka w postaci zasiłków i pomocy w naturze dla uczestników projektu. Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się w "Gospodzie pod Bażantem" w Racocie. W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych Gminy Kościan: Wójt Gminy Kościan - Pan Henryk Bartoszewski, Sekretarz Gminy Kościan - Pani Małgorzata Krupka, Skarbnik Gminy Kościan - Pani Regina Włodarczak, Przewodniczący Rady Gminy Kościan - Pan Jan Szczepaniak, uczestnicy projektu, kierownik oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. (...) czyt. Całość w załączniku.

      Dołączona galeria:

      Konferencja podsumowująca projekt systemowy Konferencja podsumowująca projekt systemowy Konferencja podsumowująca projekt systemowy Konferencja podsumowująca projekt systemowy Konferencja podsumowująca projekt systemowy 

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...

      Dołączone pliki:


      Kurs komputerowy I i II stopnia

      2013-12-06

      link do strony www.efs.gov.pl

      W minioną środę tj. 04.12.2013 r. rozpoczął się „Kurs komputerowy I i II stopnia”. Kurs obejmuje 64 godziny dydaktyczne zajęć teoretycznych i praktycznych. Program realizowany będzie przez 8 dni zajęć, które zakończą się 12.12.2013 r. Celem kursu jest nabycie przez uczestniczki wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera, podstawowych programów komputerowych oraz Internetu. Każda z uczestniczek ma zapewnione indywidualne stanowisko komputerowe. Podczas zajęć praktycznych uczestniczki kursu mają możliwość zapoznania się z obsługą komputera, edytorem tekstu Word, arkuszem kalkulacyjnym Excel, programem Power Point, przeglądarką internetową oraz zasadami korzystania z poczty elektronicznej.
      Kurs odbywa się w ramach V edycji projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Firmą świadczącą usługę szkoleniową jest Neo Consulting & Investment Sp. z o.o. z Poznania.

      Dołączona galeria:

      Kurs komputerowy I i II stopniaKurs komputerowy I i II stopniaKurs komputerowy I i II stopniaKurs komputerowy I i II stopniaKurs komputerowy I i II stopnia

       Zawiadomienie o wyborze oferty - kurs komputerowy I i II stopnia

       2013-12-02

       link do strony www.efs.gov.pl

       Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego I i II stopnia w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność - Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku

       Dołączone pliki:


       Sprawozdanie z wycieczki do kina w ramach projektu "Twoja aktywność - Twój rozwój"

       2013-11-19

       link do strony www.efs.gov.pl

       W ramach działań o charakterze środowiskowym projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” w dniu wczorajszym odbył się wyjazd edukacyjno – kulturalny do kina. W tej edycji projektu była to już trzecia forma adresowana do uczestników oraz członków ich rodzin. Celem wyjazdu była integracja uczestników projektu a także zaciśnienie więzi rodzinnych oraz twórcze spędzenie wolnego czasu. Wyjazd rozpoczął się zbiórką przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie. Następnie autokarem oraz busem uczestnicy wraz z 2 opiekunami udali się do kina Cinema 3D w Lesznie. Z uwagi na rodzinny charakter wyjazdu wybrano film animowany „Rysiek Lwie Serce” wyświetlany w systemie 3D. Po zakupieniu biletów wszyscy uczestnicy otrzymali specjalne okulary umożliwiające oglądanie filmu. Po zajęciu miejsc w sali kinowej i przygotowaniu okularów wszyscy byli już gotowi na seans. Tytułowy bohater okazał się młodym chłopcem marzącym o byciu rycerzem, który wyrusza w pełną przygód wyprawę w poszukiwaniu tajemniczego zamku, magicznego miecza i źródła odwagi niezbędnej, by spełnić swoje marzenie. Najważniejsze w opowieści to przesłanie, że największą przygodą jest realizowanie swoich marzeń i bycie sobą. Film przysporzył wiele emocji i wrażeń szczególnie najmłodszym. Kolejnym etapem wyjazdu był poczęstunek w KFC a następnie powrót do Kościana. Dla części uczestników, zarówno dzieci jak i dorosłych, była to pierwsza wizyta w kinie trójwymiarowym.

       Wyjazd ten zorganizowany został w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

       Dołączona galeria:

       Sprawozdanie z wycieczki do kina w ramach projektu Sprawozdanie z wycieczki do kina w ramach projektu Sprawozdanie z wycieczki do kina w ramach projektu Sprawozdanie z wycieczki do kina w ramach projektu Sprawozdanie z wycieczki do kina w ramach projektu 

        Od aktywności do nowych umiejętności

        2013-11-19

        link do strony www.efs.gov.pl

        Dobiega końca realizacja V edycji projektu systemowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój”. Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

        Celem głównym projektu jest wspieranie nabywania oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestników. W bieżącej edycji udział rozpoczęło 26 osób – 19 kobiet i 7 mężczyzn. Wszyscy uczestnicy projektu to mieszkańcy Gminy Kościan, korzystający ze świadczeń tut. GOPS, będący w wieku aktywności zawodowej, w tym 13 osób w wieku 15-30 lat. Wśród uczestników projektu są osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne oraz pracujące. Z każdym uczestnikiem zawarty został kontrakt socjalny określający działania podejmowane przez pracownika socjalnego jak i osobę biorącą udział w projekcie zmierzające do poprawy jej sytuacji życiowej. (...) czyt. całość w załączniku.

        Dołączone pliki:


        Rozeznanie rynku na kurs komputerowy I i II stopnia

        2013-11-14

        link do strony www.efs.gov.pl

        W związku z realizacją projektu pn. "Twoja aktywność - Twój rozwój" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego I i II stopnia. (...) czyt. całość w załączniku.

        Dołączone pliki:


        Zakończenie kursu prawa jazdy kategorii B

        2013-10-24

        link do strony www.efs.gov.pl

        W dniu 17 października br. zakończył się kurs prawa jazdy kategorii B. Kurs adresowany był do 11 osób (9 K i 2 M) biorących udział w projekcie systemowym „Twoja aktywność – Twój rozwój” realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. Wykonawcą usługi była Firma Handlowo - Usługowa „Tornado” Karol Bartoszewski z siedzibą przy ul. Wojciechowskiego 17 w Kościanie. Kurs poprzedzony był spotkaniem organizacyjnym w ramach którego Wykonawca zapewnił każdemu z uczestników badanie lekarskie w celu uzyskania przez uczestników orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie kategorii B. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w wymiarze 30 godzin na każdą część. Teoria dotyczyła ogólnych zasad ruchu drogowego, znaków drogowych poziomych i pionowych, zasad parkowania i zatrzymywania, zasad pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie. Omówione zostały także badania techniczne, rejestracja i ubezpieczenie pojazdu oraz czynności kontrolno-obsługowe. Uczestnicy kursu zostali również przeszkoleni z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Każdy z kursantów otrzymał materiały szkoleniowe w postaci książki oraz płyty CD. Część praktyczna obejmowała naukę jazdy samochodem na placu manewrowym, w ruchu miejskim oraz poza obszarem zabudowanym. Wszystkie osoby przeszły pomyślnie teoretyczny i praktyczny egzamin wewnętrzny oraz otrzymały zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.

        We wtorek 29 października 2013 r. odbędzie się egzamin państwowy w WORD w Lesznie. Przystępującym do egzaminu życzymy powodzenia!

        Dołączona galeria:

         Zakończenie kursu prawa jazdy kategorii B Zakończenie kursu prawa jazdy kategorii B Zakończenie kursu prawa jazdy kategorii B Zakończenie kursu prawa jazdy kategorii B Zakończenie kursu prawa jazdy kategorii B

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


         Kurs "Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym"

         2013-10-18

         link do strony www.efs.gov.pl

         W miniony poniedziałek zakończył się kolejny kurs zawodowy dla uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trzy panie uczestniczyły w kursie „Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym”. Kurs obejmujący 24 godziny składał się z części teoretycznej i praktycznej oraz zakończył się egzaminem. Zakres tematyczny kursu obejmował m.in.: wprowadzenie do przepisów dotyczących stosowania kas fiskalnych, zapoznanie z zastosowaniem i budową kas fiskalnych, zaznajomienie z operacjami prowadzonymi na kasach fiskalnych oraz usuwaniem błędów i usterek, współdziałanie kasy fiskalnej z terminalem płatniczym. Uczestniczki przeszły pomyślnie egzamin oraz otrzymały zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu. Kurs prowadzony był w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Kościanie.


         Zakończenie kursu

         2013-09-30

         link do strony www.efs.gov.pl

         W terminie od 9 do 28 września 2013 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego EDYTOR w Lesznie odbywał się kurs „Spawanie metodą MAG (135)”, w którym wziął udział jeden z uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”. Uczestnik podczas 115-godzinnych zajęć zdobywał wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135). Zajęcia teoretyczne odbywały się w siedzibie OKZ EDYTOR przy ul. Dekana 3 B, natomiast część praktyczna w spawalni OKZ EDYTOR przy ul. Niepodległości 18 w Lesznie. Celem kursu było teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie spawacza metodą MAG, zgodnie z programem opracowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Zajęcia zakończyły się egzaminem przed komisją Egzaminacyjną Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, świadectwo Egzaminu Spawacza oraz Książeczkę Spawacza.

         Kurs ten był zorganizowany w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność - Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

         Dołączona galeria:

         Zakończenie kursu Zakończenie kursu 

          Zakończenie kursu "Operator wózka jezdniowego"

          2013-09-23

          link do strony www.efs.gov.pl

          W dniu 20 września 2013 r. zakończył się kurs zawodowy „Operator wózka jezdniowego” zorganizowany dla jednego z uczestników projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem kursu było nabycie przez kursanta wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach. Program kursu obejmował 48-godzinną część teoretyczną m.in.: typy stosowanych wózków jezdniowych, ich budowę, podstawowe czynności operatora, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa oraz bhp, podstawowe zagadnienia wymiany i montażu butli gazowych oraz 19 godzin praktycznej nauki jazdy. Kurs przeprowadzony został w okresie od 09.09. do 20.09.2013 r. przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDYTOR w Lesznie oraz zakończył się egzaminem.

          Dołączona galeria:

          Zakończenie kursu Zakończenie kursu 

           Fotorelacja z kursu florystycznego w ramach projektu "Twoja aktywność - Twój rozwój"

           2013-09-18

           link do strony www.efs.gov.pl

           Dołączona galeria:

           Fotorelacja z kursu florystycznego w ramach projektu Fotorelacja z kursu florystycznego w ramach projektu Fotorelacja z kursu florystycznego w ramach projektu Fotorelacja z kursu florystycznego w ramach projektu Fotorelacja z kursu florystycznego w ramach projektu 

           pelna galeriaZobacz pełną galerię (21 fot.)...


            Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego "Twoja aktywność - Twój rozwój"

            2013-09-16

            link do strony www.efs.gov.pl

            W ramach projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest obecnie „Kurs florystyczny”. Jest to kolejny kurs zawodowy prowadzony w ramach projektu, w którym bierze udział 6 uczestniczek. Celem kursu jest zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu florystyki. Kurs rozpoczął się 9 września i trwać będzie do 17 września 2013 r. Zajęcia praktyczne prowadzone są z wykorzystaniem materiału roślinnego, sprzętu i dodatków florystycznych. Kurs obejmuje 56 godzin szkoleniowych i zakończony zostanie egzaminem praktycznym. Szkolenie prowadzone jest przez Polską Szkołę Florystyczną z Poznania. Zajęcia w ramach kursu odbywają się będą w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Kierowców Ligi Ochrony Kraju w Kościanie przy Placu Wolności 21.

            Jednocześnie odbywają się także dwa inne kursy zawodowe: „Operator wózka jezdniowego” oraz „Spawanie metodą MAG”. Kursy realizowane są przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDYTOR w Lesznie i bierze w nich udział dwóch uczestników. Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Lesznie. Kurs „Operator wózka jezdniowego” obejmuje 67 godzin, natomiast „Spawanie metodą MAG” 115.

            Kursy realizowane są w ramach Zadania Aktywna Integracja projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”.


            Kurs prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

            2013-08-22

            link do strony www.efs.gov.pl

            W dniu dzisiejszym rozpoczął się kurs prawa jazdy kategorii B realizowany w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”. Uczestniczy w nim 11 osób, 9 pań i 2 panów. Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. Kurs poprzedzony został spotkaniem organizacyjnym, w ramach którego uczestniczki i uczestnicy skorzystali z badania lekarskiego w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w zakresie kategorii B. (...) czyt. całość w załączniku.

            Dołączona galeria:

            Kurs prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”Kurs prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”Kurs prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

            Dołączone pliki:


            Kurs

            2013-08-14

            link do strony www.efs.gov.pl

            W miniony poniedziałek 12 sierpnia 2013 r. rozpoczął się kurs „Przedstawiciel handlowy”, w którym uczestniczy dwunastu uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”. Zajęcia odbywające się w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami prowadzone są przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Kościanie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lesznie. Celem 24-godzinnego szkolenia jest przekazanie kursantom wiadomości i umiejętności zawodowych niezbędnych w zawodzie przedstawiciela handlowego. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia obejmujące m.in. charakterystykę zawodu przedstawiciela handlowego, analizę potrzeb klienta, pozyskiwanie oraz utrzymanie kontaktów handlowych z klientami, techniki i etapy sprzedaży. Pierwszego dnia zajęć każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów szkoleniowych. Uczestnictwo w kursie pozwoli podnieść kwalifikacje oraz uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu sprzedaży. Ostatniego dnia zajęć przeprowadzony zostanie egzamin. Kurs zakończy się 19 sierpnia br.

            Dołączona galeria:

            Kurs  Kurs  Kurs  

             Relacja z wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do wrocławskiego ZOO w ramach projektu systemowego

             2013-08-08

             link do strony www.efs.gov.pl

             W dniu wczorajszym tj. 07 sierpnia 2013 r. w ramach realizacji działań o charakterze środowiskowym projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” odbył się wyjazd edukacyjno – integracyjny do stolicy Dolnego Śląska, czyli miasta Wrocławia. Wyjazd adresowany był do uczestników projektu oraz członków ich rodzin. Głównym punktem programu było zwiedzanie największego i najstarszego ogrodu zoologicznego w Polsce Podczas wycieczki uczestnicy zobaczyli i poznali bardzo wiele znanych oraz mniej znanych gatunków egzotycznych ssaków, gadów, ptaków, płazów i ryb. Największym zainteresowaniem cieszyły się foki, małpki oraz słonie. Poprzez wspólne spacerowanie i zwiedzanie ZOO uczestnicy projektu mieli możliwość spędzenia więcej czasu ze swoimi dziećmi. Ta propagująca aktywne formy spędzania czasu wolnego inicjatywa dla większości uczestników była pierwszą okazją do poznania z bliska zwierząt, których na co dzień nie można spotkać. Dla wszystkich był to dzień pełen wrażeń oraz ciekawa lekcja przyrody. Mimo upalnej pogody i zmęczenia wszyscy byli zadowoleni. Wyjazd ten zorganizowany został przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w ramach realizowanego projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

             Dołączona galeria:

             Relacja z wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do wrocławskiego ZOO w ramach projektu systemowegoRelacja z wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do wrocławskiego ZOO w ramach projektu systemowegoRelacja z wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do wrocławskiego ZOO w ramach projektu systemowegoRelacja z wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do wrocławskiego ZOO w ramach projektu systemowegoRelacja z wyjazdu edukacyjno-integracyjnego do wrocławskiego ZOO w ramach projektu systemowego

             pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


              Zawiadomienie o wyborze oferty - kurs zawodowy

              2013-08-07

              link do strony www.efs.gov.pl

              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego: część V."Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym" w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność - Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku

              Dołączone pliki:


              Zawiadomienie o wyborze oferty - kurs prawa jazdy kategorii B

              2013-08-07

              link do strony www.efs.gov.pl

              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność - Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

              Dołączone pliki:


              Zawiadomienie o wyborze oferty - kursy zawodowe

              2013-07-19

              link do strony www.efs.gov.pl

              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawców na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych: część I."Przedstawiciel handlowy", część II."Florystyczny", część III. "Spawanie metodą MAG" oraz część IV. "Operator wózka widłowego" w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność - Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załącznikach.

              Dołączone pliki:


              Kurs "ABC dobrego wyglądu" w ramach projektu "Twoja aktywność - Twój rozwój"

              2013-07-12

              link do strony www.efs.gov.pl

              W dniu wczorajszym tj. 11.07.2013 r. rozpoczął się kurs „ABC dobrego wyglądu” realizowany w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”. Bierze w nim udział 9 uczestniczek projektu. Celem 20-godzinnego kursu jest opanowanie określonych umiejętności dotyczących dobrego wyglądu, w szczególności prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej. Szkolenie składa się z sześciu bloków tematycznych obejmujących kwestie praktyczne zasad dobrego wyglądu oraz zachowania podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Pierwszego dnia zajęć każda z uczestniczek otrzymała komplet materiałów szkoleniowych zawierający treści omawiane podczas kursu. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i zajęć praktycznych z wykorzystaniem środków kosmetycznych oraz dydaktycznych. Kurs zakończy się 16.07.2013 r.

              Dołączona galeria:

              Kurs Kurs Kurs Kurs 

               Przedłużenie terminu składania ofert na kursy zawodowe

               2013-07-12

               link do strony www.efs.gov.pl

               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje o przedłużeniu terminu składania ofert dotyczących rozeznania rynku na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Kurs „Przedstawiciel handlowy”, Kurs „Florystyczny”, Kurs „Spawanie metodą MAG”, Kurs „Operator wózka widłowego”, Kurs „Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym”.               Nowy termin składania ofert to 18.07.2013 r. do g.10.00               Szczegółowe informacje dotyczące realizacji w/w kursów zawodowych znajdują się w załącznikach.

               Dołączone pliki:


               Rozeznanie rynku na kurs prawa jazdy kategorii B

               2013-07-11

               link do strony www.efs.gov.pl

               W związku z realizacją projektu pn. "Twoja aktywność - Twój rozwój" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B. (...) czyt. całość w załączniku.

               Dołączone pliki:


               Rozeznanie rynku na szkolenia i kursy zawodowe

               2013-07-05

               link do strony www.efs.gov.pl

               W związku z realizacją projektu pn. "Twoja aktywność - Twój rozwój" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów szkoleń i kursów zawodowych. (...) czyt. całość w załączniku.

               Dołączone pliki:


               Jak oszczędzać i dobrze zarządzać domowym budżetem

               2013-07-05

               link do strony www.efs.gov.pl

               W dniu 4 lipca 2013 r. rozpoczął się kurs „Zarządzanie budżetem domowym”, w którym bierze udział 15 uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”. Celem kursu jest poznanie zasad planowania wydatków oraz opanowanie określonych umiejętności dotyczących racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi rodziny. Kurs obejmuje 20 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie teoretycznej i praktycznej, podczas których uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu planowania budżetu domowego, kontrolowania wydatków, efektywnego oszczędzania a także radzenia sobie w trudnych sytuacjach finansowych. (...) czyt. całość w załączniku.

               Dołączona galeria:

               Jak oszczędzać i dobrze zarządzać domowym budżetemJak oszczędzać i dobrze zarządzać domowym budżetemJak oszczędzać i dobrze zarządzać domowym budżetemJak oszczędzać i dobrze zarządzać domowym budżetem

               Dołączone pliki:


               Relacja z Pikniku rodzinnego w ramach projektu "Twoja aktywność - Twój rozwój"

               2013-07-05

               link do strony www.efs.gov.pl

               W miniony wtorek tj. 2 lipca 2013 r. w godzinach od 1100 do 1500 na terenie Zespołu Hotelowo – Gastronomicznego „Niedźwiedź” w Nowym Dębcu odbył się Piknik rodzinny adresowany do uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz członków ich rodzin. W pikniku uczestniczyli również pracownicy socjalni zaangażowani w realizację projektu. Organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. (...) czyt. całość w załączniku.

               Dołączona galeria:

               Relacja z Pikniku rodzinnego w ramach projektu Relacja z Pikniku rodzinnego w ramach projektu Relacja z Pikniku rodzinnego w ramach projektu Relacja z Pikniku rodzinnego w ramach projektu Relacja z Pikniku rodzinnego w ramach projektu 

               pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...

               Dołączone pliki:


               Relacja z Pikniku rodzinnego w ramach projektu

               2013-07-02

               link do strony www.efs.gov.pl

               W miniony wtorek tj. 2 lipca 2013 r. w godzinach od 1100 do 1500 na terenie Zespołu Hotelowo – Gastronomicznego „Niedźwiedź” w Nowym Dębcu odbył się Piknik rodzinny adresowany do uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz członków ich rodzin. W pikniku uczestniczyli również pracownicy socjalni zaangażowani w realizację projektu. Organizatorem był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. (...) czyt. całość w załączniku.

               Dołączona galeria:

               Relacja z Pikniku rodzinnego w ramach projektu Relacja z Pikniku rodzinnego w ramach projektu Relacja z Pikniku rodzinnego w ramach projektu Relacja z Pikniku rodzinnego w ramach projektu Relacja z Pikniku rodzinnego w ramach projektu 

               pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...

               Dołączone pliki:


               Doradztwo zawodowe w formie warsztatów oraz spotkań indywidualnych

               2013-07-01

               link do strony www.efs.gov.pl

               W piątek 21.06.2013 r. zakończyły się warsztaty doradztwa zawodowego prowadzone w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”. Wzięły w nich udział 24 osoby będące uczestnikami projektu. W trakcie zajęć omówiono najważniejsze kwestie dotyczące rynku pracy oraz metod aktywnego jej poszukiwania. Poruszane kwestie dotyczyły także znaczenia pracy zawodowej w życiu, jej wpływu na funkcjonowanie człowieka oraz przydatności posiadanych zasobów do potrzeb rynku pracy.(...) czyt. całość w załączniku.

               Dołączona galeria:

               Doradztwo zawodowe w formie warsztatów oraz spotkań indywidualnychDoradztwo zawodowe w formie warsztatów oraz spotkań indywidualnychDoradztwo zawodowe w formie warsztatów oraz spotkań indywidualnych

               Dołączone pliki:


               Zawiadomienie o wyborze oferty - kursy aktywizacji społecznej

               2013-06-13

               link do strony www.efs.gov.pl

               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów aktywizacji społecznej w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność - Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

               Dołączone pliki:


               Grupowe doradztwo zawodowe dla uczestników projektu

               2013-06-10

               link do strony www.efs.gov.pl

               W dniu dzisiejszym rozpoczęła się kolejna forma wsparcia tj. warsztaty doradztwa zawodowego, którymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie objął uczestniczki i uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”. Zajęcia mają na celu uzyskanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie poszukiwania pracy i planowania własnego rozwoju zawodowego. Prowadzone są w dwóch grupach w wymiarze 25 godzin dla każdej z nich. Pierwsza grupa uczestniczyć będzie w zajęciach do 14 czerwca, druga natomiast weźmie w nich udział od 17 do 21 czerwca br. Podczas warsztatów omawiane są m.in. metody poszukiwania pracy oraz zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych. W przerwie zajęć uczestnicy mają zapewniony serwis kawowy oraz obiad. Usługa szkoleniowa realizowana jest przez Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. Rzemieślniczej 2 w Kościanie.

               Dołączona galeria:

               Grupowe doradztwo zawodowe dla uczestników projektuGrupowe doradztwo zawodowe dla uczestników projektuGrupowe doradztwo zawodowe dla uczestników projektuGrupowe doradztwo zawodowe dla uczestników projektu

                Rozeznanie rynku na kursy aktywizacji społecznej

                2013-06-04

                link do strony www.efs.gov.pl

                W związku z realizacją projektu pn. "Twoja aktywność - Twój rozwój" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: "Zarządzanie budżetem domowym" oraz "ABC dobrego wyglądu". (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Rozpoczęcie działań projektowych w ramach kontraktu socjalnego

                2013-05-08

                link do strony www.efs.gov.pl

                W miniony poniedziałek rozpoczęła się realizacja instrumentów aktywnej integracji w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszym z instrumentów są warsztaty psychospołeczne. Głównym ich celem jest rozwój kluczowych umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności wychowawczych. Uczestnikami zajęć są osoby biorące udział w projekcie. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączona galeria:

                Rozpoczęcie działań projektowych w ramach kontraktu socjalnegoRozpoczęcie działań projektowych w ramach kontraktu socjalnegoRozpoczęcie działań projektowych w ramach kontraktu socjalnego

                Dołączone pliki:


                Rekrutacja do projektu systemowego "Twoja aktywność - Twój rozwój" zakończona

                2013-04-23

                link do strony www.efs.gov.pl

                W poniedziałek 22 kwietnia br. o godz. 1400 w salce konferencyjnej Urzędu Gminy Kościan odbyło się spotkanie rekrutacyjne w ramach projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie to stanowiło ostatni element rekrutacji w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączona galeria:

                Rekrutacja do projektu systemowego Rekrutacja do projektu systemowego Rekrutacja do projektu systemowego Rekrutacja do projektu systemowego 

                Dołączone pliki:


                Zawiadomienie o wyborze oferty - warsztaty oraz poradnictwo indywidualne

                2013-04-23

                link do strony www.efs.gov.pl

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów psychospołecznych i warsztatów doradztwa zawodowego oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego i poradnictwa zawodowego w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Zawiadomienie o wyborze oferty - materiały promocyjno - informacyjne

                2013-04-09

                link do strony www.efs.gov.pl

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Rozeznanie rynku - przeprowadzenie warsztatów oraz indywidualnego poradnictwa

                2013-04-08

                link do strony www.efs.gov.pl

                W związku z realizacją projektu pn. "Twoja aktywność - Twój rozwój" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów psychospołecznych i warsztatów doradztwa zawodowego oraz indywidualnego poradnictwa psychologicznego i poradnictwa zawodowego. (...) Czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Rozeznanie rynku - materiały promocyjno-informacyjne

                2013-03-21

                link do strony www.efs.gov.pl

                W związku z realizacją projektu pn. "Twoja aktywność - Twój rozwój" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjno - informacyjnych. (...) Czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Informacja o naborze kandydatów do projektu "Twoja aktywność - Twój rozwój"

                2013-02-18

                link do strony www.efs.gov.pl

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie prowadzi rekrutację do ostatniej edycji projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Kolejna edycja projektu systemowego "Twoja aktywność - Twój rozwój"

                2013-01-28

                link do strony www.efs.gov.pl

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w grudniu ubiegłego roku złożył w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” na rok 2013. Jest to już piąta edycja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Konferencja podsumowująca projekt systemowy

                2012-12-07

                link do strony www.efs.gov.pl

                W miniony poniedziałek tj. 3 grudnia 2012r. w salce konferencyjnej Urzędu Gminy Kościan przy ul. Młyńskiej 15 odbyło się uroczyste zakończenie IV edycji projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w roku 2012. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu wyniosła 278 273,24 zł. Wkład własny Ośrodka to 10,5% co stanowi kwotę 29 218,69 zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków oraz pomoc w naturze dla uczestników projektu. Otrzymana dotacja wynosiła 249 054,55 zł. Projekt realizowany był od stycznia do grudnia br. Celem konferencji było podsumowanie realizacji działań projektowych. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączona galeria:

                Konferencja podsumowująca projekt systemowy Konferencja podsumowująca projekt systemowy Konferencja podsumowująca projekt systemowy Konferencja podsumowująca projekt systemowy Konferencja podsumowująca projekt systemowy 

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...

                Dołączone pliki:


                Zakończenie kursu komputerowego I i II stopnia

                2012-11-30

                link do strony www.efs.gov.pl

                W dniu 26 listopada 2012r. zakończył się kurs „Komputerowy I i II stopnia”. Szkolenie to było organizowane w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączona galeria:

                :  Zakończenie kursu komputerowego I i II stopnia:  Zakończenie kursu komputerowego I i II stopnia:  Zakończenie kursu komputerowego I i II stopnia:  Zakończenie kursu komputerowego I i II stopnia

                Dołączone pliki:


                Zawiadomienie o wyborze oferty - ciastka bankietowe

                2012-11-29

                link do strony www.efs.gov.pl

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na dostarczenie do siedziby GOPS w Kościanie 80 sztuk ciastek bankietowych w dniu 3 grudnia 2012r. w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Zawiadomienie o wyborze oferty - wyroby garmażeryjne

                2012-11-29

                link do strony www.efs.gov.pl

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na dostarczenie do siedziby GOPS w Kościanie 80 porcji garmażerki i 40 sztuk bułek w dniu 3 grudnia 2012r. w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Rozeznanie rynku dotyczące realizacji zamówienia na 80 porcji garmażerki oraz 40 sztuk bułek wraz z dostarczeniem do siedziby GOPS w Kościanie w ramach projektu pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                2012-11-26

                link do strony www.efs.gov.pl

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia na 80 porcji garmażerki i 40 sztuk bułek wraz z dostarczeniem do siedziby GOPS w Kościanie na potrzeby Konferencji podsumowującej projekt systemowy „Twoja aktywność-Twój rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Rozeznanie rynku dotyczące realizacji zamówienia na 80 sztuk ciastek bankietowych wraz z dostarczeniem do siedziby GOPS w Kościanie w ramach projektu pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                2012-11-26

                link do strony www.efs.gov.pl

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia na 80 sztuk ciastek bankietowych wraz z dostarczeniem do siedziby GOPS w Kościanie na potrzeby Konferencji podsumowującej projekt systemowy „Twoja aktywność-Twój rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Relacja z wyjazdu do kina w ramach projektu "Twoja aktywność - Twój rozwój"

                2012-11-16

                link do strony www.efs.gov.pl

                W dniu 14 listopada 2012r. w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zorganizowany został wyjazd do kina dla uczestników projektu wraz z członkami rodzin. Celem wyjazdu była integracja uczestników projektu a także zaciśnienie więzi rodzinnych oraz wpłynięcie na ogólną poprawę samopoczucia poprzez wskazanie twórczego sposobu spędzania wolnego czasu. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączona galeria:

                Relacja z wyjazdu do kina w ramach projektu Relacja z wyjazdu do kina w ramach projektu Relacja z wyjazdu do kina w ramach projektu Relacja z wyjazdu do kina w ramach projektu Relacja z wyjazdu do kina w ramach projektu 

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (17 fot.)...

                Dołączone pliki:


                Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego "Twoja aktywność - Twój rozwój"

                2012-11-13

                link do strony www.efs.gov.pl

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie od stycznia br. realizuje IV edycję projektu systemowego „Twoja aktywność - Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Cel główny projektu to wspieranie nabywania oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w okresie I – XII.2012r. 20 osób (18 kobiet i 2 mężczyzn) z gminy Kościan będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tegorocznej edycji projektu wzięło udział 20 osób, w tym 18 pań i 2 panów, niepracujących jak i zatrudnionych. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Zakończenie kursu „Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym” realizowanego w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                2012-11-12

                link do strony www.efs.gov.pl

                W dniu 08.11.2012r. zakończył się kurs „Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym” realizowany dla 14 uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem kursu było zwiększenie kwalifikacji poprzez nabycie umiejętności obsługi kasy fiskalnej oraz posługiwania się terminalem płatniczym. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączona galeria:

                Zakończenie kursu „Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym” realizowanego w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” Zakończenie kursu „Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym” realizowanego w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” Zakończenie kursu „Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym” realizowanego w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” Zakończenie kursu „Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym” realizowanego w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” Zakończenie kursu „Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym” realizowanego w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” 

                Dołączone pliki:


                Zawiadomienie o wyborze oferty - usługa transportowa

                2012-11-09

                link do strony www.efs.gov.pl

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi transportowej dla 50 osób w dniu 14 listopada 2012r. w celu realizacji Wyjazdu edukacyjno -kulturalnego do kina do Poznania w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Wyjazd edukacyjno – kulturalny do kina dla uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój’ oraz członków ich rodzin

                2012-11-05

                link do strony www.efs.gov.pl

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że w ramach działań o charakterze środowiskowym projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 14 listopada 2012r. odbędzie się wyjazd do kina do Poznania. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Kursy zawodowe: „Obsługa kasy fiskalnej w połączeniu z terminalem płatniczym” oraz „Komputerowy I i II stopnia" dla uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                2012-11-05

                link do strony www.efs.gov.pl

                W dniu dzisiejszym rozpoczynają się kolejne kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Zakończenie kursu „Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kategorii B” dla uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                2012-11-05

                link do strony www.efs.gov.pl

                W październiku br. zakończył się kurs „Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kategorii B” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dziesięć uczestniczek projektu wybrało i uczestniczyło w kursie, którego celem było przygotowanie do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego oraz egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Rozeznanie rynku na wykonanie usługi transportowej w celu realizacji Wyjazdu edukacyjno – kulturalnego do kina dla uczestników projektu oraz ich otoczenia

                2012-10-29

                link do strony www.efs.gov.pl

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia wykonania usługi transportowej dla 50 osób (dzieci oraz osoby dorosłe) w dniu 14 listopada 2012r. w celu realizacji Wyjazdu edukacyjno – kulturalnego do kina w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność -Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu "Twoja aktywność - Twój rozwój"

                2012-09-20

                link do strony www.efs.gov.pl

                W dniach od 14 do 16 września 2012r. uczestnicy projektu wraz z członkami rodzin brali udział w warsztatach psychologicznych wyjazdowych. Forma ta zrealizowana została w ramach działań o charakterze środowiskowym projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”. 30-osobowa grupa uczestniczyła w warsztatach wyjazdowych, które odbywały się w Ośrodku Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne w Żerkowie. Głównym założeniem warsztatów wyjazdowych było budowanie, kształtowanie i wzmacnianie prawidłowych relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączona galeria:

                Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu Warsztaty psychologiczne wyjazdowe w ramach projektu 

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...

                Dołączone pliki:


                Relacje z kursów zawodowych „Obsługa kos spalinowych i kosiarek” oraz „Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kat.B”

                2012-09-17

                link do strony www.efs.gov.pl

                W ramach Zadania Aktywna Integracja jeden z uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” objęty został wsparciem w formie kursu zawodowego „Obsługa kos spalinowych i kosiarek”. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączona galeria:

                Kurs Kurs Relacje z kursów zawodowych Relacje z kursów zawodowych Relacje z kursów zawodowych 

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...

                Dołączone pliki:


                Kurs "ABC dobrego wyglądu" w ramach projektu "Twoja aktywność - Twój rozwój"

                2012-09-04

                link do strony www.efs.gov.pl

                W ramach Zadania Aktywna Integracja projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” w dniu 3 września 2012r. rozpoczął się kurs „ABC dobrego wyglądu”. Bierze w nim udział 10 uczestniczek projektu. Celem kursu jest opanowanie określonych umiejętności dotyczących dobrego wyglądu, w szczególności prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej.(...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączona galeria:

                Kurs ABC dobrego wyglądu 1Kurs ABC dobrego wyglądu 2Kurs ABC dobrego wyglądu 3Kurs ABC dobrego wyglądu 4Kurs ABC dobrego wyglądu 5

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...

                Dołączone pliki:


                Szkolenia i kursy zawodowe dla uczestników projektu "Twoja aktywność - Twój rozwój"

                2012-09-04

                link do strony www.efs.gov.pl

                W ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęły się szkolenia i kursy zawodowe.(...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączona galeria:

                Opiekun osoby zależnej 1Opiekun osoby zależnej 2Opiekun osoby zależnej 3Opiekun osoby zależnej 4Opiekun osoby zależnej 5

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (11 fot.)...

                Dołączone pliki:


                Zawiadomienie o wyborze oferty - sprzęt komputerowy i biurowy

                2012-09-04

                link do strony www.efs.gov.pl

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku na zakup wraz z dostawą do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie następującego sprzętu: laptopa z oprogramowaniem, drukarki, niszczarki oraz gilotyny i metalowej szafy do archiwizacji dokumentów w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrana została oferta firmy: NETKOM S.C. Paweł Pawlak Karolina Pawlak 64-100 Leszno, ul. Boczna 14. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Zawiadomienie o wyborze oferty - warsztaty psychologiczne wyjazdowe

                2012-09-03

                link do strony www.efs.gov.pl

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie rozeznania rynku na zorganizowanie 3-dniowych warsztatów psychologicznych wyjazdowych dla ok. 32 osób (uczestników projektu wraz z dziećmi) w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrana została oferta firmy: Ośrodek Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie Centrum Turystyczne ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Rozeznanie rynku na zorganizowanie 3-dniowych warsztatów psychologicznych wyjazdowych w ramach projektu systemowego

                2012-08-22

                link do strony www.efs.gov.pl

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia 3-dniowych warsztatów psychologicznych wyjazdowych dla ok. 32 osób (uczestników projektu wraz z dziećmi) w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Rozeznanie rynku na zakup sprzętu komputerowego i biurowego w ramach projektu systemowego

                2012-08-22

                link do strony www.efs.gov.pl

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia dotyczącego zakupu wraz z dostawą: laptopa z oprogramowaniem, drukarki, niszczarki oraz gilotyny i metalowej szafy do archiwizacji dokumentów w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Szkolenia i kursy zawodowe dla uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                2012-08-17

                link do strony www.efs.gov.pl

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, iż w bieżącym miesiącu rozpocznie realizację instrumentu o charakterze edukacyjnym tj. szkolenia i kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Skuteczne pobudzanie do aktywności społeczno - zawodowej

                2012-08-08

                link do strony www.efs.gov.pl

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie od stycznia br. realizuje IV edycję projektu „Twoja aktywność - Twój rozwój”. Jest to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest wspieranie nabywania oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych w okresie od stycznia do grudnia 2012r. osiemnastu kobiet i dwóch mężczyzn z gminy Kościan będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wśród uczestników projektu są osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne oraz pracujące. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Relacja z wyjazdu edukacyjno – integracyjnego do Wrocławia w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                2012-08-06

                link do strony www.efs.gov.pl

                Dnia 19 lipca 2012r. w ramach realizacji działań o charakterze środowiskowym projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” odbył się wyjazd edukacyjno – integracyjny do Wrocławia. Wyjazd adresowany był do uczestników projektu oraz członków ich rodzin. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączona galeria:

                Relacja z wyjazdu edukacyjno – integracyjnego  do Wrocławia w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” Relacja z wyjazdu edukacyjno – integracyjnego  do Wrocławia w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” Relacja z wyjazdu edukacyjno – integracyjnego  do Wrocławia w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” Relacja z wyjazdu edukacyjno – integracyjnego  do Wrocławia w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” Relacja z wyjazdu edukacyjno – integracyjnego  do Wrocławia w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” 

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (19 fot.)...

                Dołączone pliki:


                Wyjazd edukacyjno – integracyjny do Wrocławia do ZOO dla uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój’ oraz członków ich rodzin

                2012-07-13

                link do strony www.efs.gov.pl

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że w ramach działań o charakterze środowiskowym projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 19 lipca 2012r. odbędzie się wyjazd do Wrocławia.

                Dołączone pliki:


                Rozeznanie rynku na zorganizowanie warsztatów psychologicznych wyjazdowych w ramach projektu

                2012-07-12

                link do strony www.efs.gov.pl

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia 3-dniowych warsztatów psychologicznych wyjazdowych dla ok. 39 osób (uczestników projektu wraz z dziećmi) w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Kurs „Zarządzanie budżetem domowym” w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                2012-07-12

                link do strony www.efs.gov.pl

                W dniu 12 lipca 2012r. część uczestników (11 osób) rozpoczęła kurs „Zarządzanie budżetem domowym”. Celem 20-godzinnego kursu jest opanowanie określonych umiejętności dotyczących racjonalnego gospodarowania budżetem domowym.(...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączona galeria:

                Kurs „Zarządzanie budżetem domowym” w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”Kurs „Zarządzanie budżetem domowym” w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”Kurs „Zarządzanie budżetem domowym” w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”Kurs „Zarządzanie budżetem domowym” w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                Dołączone pliki:


                Zawiadomienie o wyborze oferty - usługa transportowa

                2012-07-12

                link do strony www.efs.gov.pl

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na wykonanie usługi transportowej dla maksymalnie 54 osób w dniu 19 lipca 2012r. w celu realizacji Wyjazdu edukacyjno - integracyjnego do Wrocławia w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Relacja z „Pikniku rodzinnego” dla uczestników projektu„Twoja aktywność – Twój rozwój” oraz członków ich rodzin

                2012-07-09

                link do strony www.efs.gov.pl

                Dnia 5 lipca 2012r. w godzinach od 10.00 do 15.00 na terenie Zespołu Hotelowo – Gastronomicznego „Niedźwiedź” w Nowym Dębcu odbył się Piknik rodzinny adresowany do uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” oraz członków ich rodzin. Pomysłodawcą pikniku był realizator projektu tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.(...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączona galeria:

                Relacja z „Pikniku rodzinnego” dla uczestników projektu„Twoja aktywność – Twój rozwój” oraz członków ich rodzinRelacja z „Pikniku rodzinnego” dla uczestników projektu„Twoja aktywność – Twój rozwój” oraz członków ich rodzinRelacja z „Pikniku rodzinnego” dla uczestników projektu„Twoja aktywność – Twój rozwój” oraz członków ich rodzinRelacja z „Pikniku rodzinnego” dla uczestników projektu„Twoja aktywność – Twój rozwój” oraz członków ich rodzinRelacja z „Pikniku rodzinnego” dla uczestników projektu„Twoja aktywność – Twój rozwój” oraz członków ich rodzin

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (23 fot.)...

                Dołączone pliki:


                Rozeznanie rynku na wykonanie usługi transportowej w celu realizacji Wyjazdu edukacyjno – integracyjnego do Wrocławia dla uczestników projektu oraz ich otoczenia

                2012-07-03

                link do strony www.efs.gov.pl

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia wykonania usługi transportowej dla maksymalnie 54 osób (dzieci oraz osoby dorosłe) w dniu 19 lipca 2012r. w celu realizacji Wyjazdu edukacyjno – integracyjnego do Wrocławia w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność -Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                "Piknik rodzinny" w ramach projektu "Twoja aktywność - Twój rozwój"

                2012-07-02

                link do strony www.efs.gov.pl

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, że w ramach realizowanego projektu systemowego "Twoja aktywność - Twój rozwój" odbędzie się "Piknik rodzinny" dla uczestników projektu oraz członków ich rodzin. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączone pliki:


                Zawiadomienie o wyborze oferty - Kursy aktywizacji społecznej oraz kursy zawodowe

                2012-06-29

                link do strony www.efs.gov.pl

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie kursów aktywizacji społecznej oraz kursów zawodowych dla 20 osób w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

                Dołączona galeria:

                Zawiadomienie o wyborze oferty - Kursy aktywizacji społecznej oraz kursy zawodowe

                 Zawiadomienie o wyborze oferty - Piknik rodzinny

                 2012-06-28

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, ul. Młyńska 15 informuje, że dokonano wyboru Wykonawcy na zorganizowanie i obsługę „Pikniku rodzinnego” dla ok. 70 osób w dniu 05 lipca 2012r. w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój”. (...) czyt. całość w załączniku.

                 Dołączone pliki:


                 Zakończenie warsztatów psychospołecznych

                 2012-06-26

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 W dniu 22.06.2012r. zakończyły się warsztaty psychospołeczne zorganizowane w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warsztaty prowadzone były w dwóch dziesięcioosobowych grupach, a program dla każdej z grup obejmował 25 godzin szkoleniowych (...) czyt. całość w załączniku.

                 Dołączona galeria:

                 Zakończenie warsztatów psychospołecznych - zdjęcieZakończenie warsztatów psychospołecznychZakończenie warsztatów psychospołecznychZakończenie warsztatów psychospołecznychZakończenie warsztatów psychospołecznych

                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...

                 Dołączone pliki:


                 Poradnictwo psychologiczne oraz zawodowe dla uczestników projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                 2012-06-22

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 Tegoroczna edycja projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” poszerzona została o poradnictwo psychologiczne oraz poradnictwo zawodowe. Każda z uczestniczek / każdy z uczestników ma możliwość skorzystania z indywidualnego spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym (...) czyt. całość w załączniku.

                 Dołączone pliki:


                 Warsztaty doradztwa zawodowego w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                 2012-06-21

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w ramach realizowanego projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” objął uczestniczki i uczestników projektu wsparciem w zakresie warsztatów doradztwa zawodowego. Celem zajęć z doradcą zawodowym jest zapoznanie z efektywnymi metodami poszukiwania pracy, diagnoza zainteresowań, uzdolnień i motywacji, badanie predyspozycji zawodowych i kompetencji, a także tworzenie dokumentów aplikacyjnych i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (...) czyt. całość w załączniku.

                 Dołączona galeria:

                 Warsztaty doradztwa zawodowego w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”Warsztaty doradztwa zawodowego w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”Warsztaty doradztwa zawodowego w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”Warsztaty doradztwa zawodowego w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                 Dołączone pliki:


                 Rozeznanie rynku na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia kursów aktywizacji społecznej oraz kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego

                 2012-06-20

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia kursów aktywizacji społecznej oraz kursów zawodowych dla 20 osób w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej(...) czyt. całość w załączniku.

                 Dołączone pliki:


                 Rozeznanie rynku na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia „ Pikniku rodzinnego” dla uczestników projektu systemowego

                 2012-06-20

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia spotkania promocyjno – integracyjnego: „ Pikniku rodzinnego” dla uczestników projektu oraz członków ich rodzin w dniu 05 lipca 2012r. w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność-Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej(...) czyt. całość w załączniku.

                 Dołączone pliki:


                 Rozpoczęcie realizacji instrumentów aktywnej integracji w ramach kontraktu socjalnego

                 2012-06-04

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 W ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 01 czerwca 2012r. rozpoczęły się warsztaty psychospołeczne, będące jednym z instrumentów aktywnej integracji. Głównym ich celem jest rozwój kluczowych umiejętności interpersonalnych oraz umiejętności wychowawczych (...) czyt. całość w załączniku.

                 Dołączone pliki:


                 Spotkanie rekrutacyjne w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                 2012-06-01

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 Dnia 29.05.2012r. o godz. 10.00 w salce Urzędu Gminy Kościan odbyło się spotkanie rekrutacyjne w ramach realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (...) czyt. całość w załączniku.

                 Dołączona galeria:

                 Spotkanie rekrutacyjne w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”Spotkanie rekrutacyjne w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”Spotkanie rekrutacyjne w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                 Dołączone pliki:


                 Zapytanie ofertowe na realizację zorganizowania i przeprowadzenia działań w ramach Zadania Aktywna Integracja w ramach projektu systemowego

                 2012-05-15

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 Dołączone pliki:


                 Rekrutacja uczestników do projektu systemowego

                 2012-05-15

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 Dołączone pliki:


                 INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO „TWOJA AKTYWNOŚĆ – TWÓJ ROZWÓJ” W 2012 R.

                 2012-01-19

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, iż w bieżącym roku przystąpił do realizacji IV edycji projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

                 Dołączone pliki:


                 Spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                 2011-12-19

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 W dniu 15 grudnia 2011r. w Sali Urzędu Gminy Kościan przy ul. Młyńskiej 15 odbyło się uroczyste zakończenie III edycji projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie w roku 2011. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (...) czyt. całość w załączniku

                 Dołączona galeria:

                 Spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Twoja aktywność – Twój rozwój”Spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Twoja aktywność – Twój rozwój”Spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Twoja aktywność – Twój rozwój”Spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Twoja aktywność – Twój rozwój”Spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...

                 Dołączone pliki:


                 Zakończenie realizacji kontraktów socjalnych w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                 2011-11-30

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie informuje, iż zakończył realizację kontraktów socjalnych zawartych i realizowanych w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS. Kontrakty socjalne spisane zostały pomiędzy pracownikiem socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie a Beneficjentem Ostatecznym projektu.
                 W ramach kontraktu socjalnego określającego sposób współdziałania miedzy osobą a pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej, dla każdego beneficjenta ostatecznego zastosowano min. 3 instrumenty aktywnej integracji: warsztaty psychospołeczne, warsztaty doradztwa zawodowego, kursy aktywizacji społecznej (do wyboru: Kurs prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetem lub Kurs motywacji do zmiany), kursy zawodowe (do wyboru: kurs komputerowy I i II stopnia, Kurs komputerowej obsługi programu magazynowania lub Kurs florystyczny), badanie specjalistyczne oraz uzyskanie książeczki sanitarno-epidemiologicznej.
                 Kwartalnie dokonywano oceny realizacji działań ustalonych w kontrakcie socjalnym oraz oceny racjonalności i efektywności kosztów Aktywnej Integracji zastosowanych wobec każdego uczestników projektu.


                 REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                 2011-10-27

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie od stycznia br. realizuje III edycję projektu systemowego „Twoja aktywność - Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) czyt. całość w załączniku.

                 Dołączone pliki:


                 Praca socjalna oraz wsparcie dochodowe dla uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                 2011-10-27

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie monitoruje realizację projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (...) czyt. całość w załączniku.

                 Dołączone pliki:


                 „Kurs florystyczny” dla uczestniczek projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                 2011-09-15

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 W dniu 15.09.2011 r. dwanaście uczestniczek projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyło udział w „Kursie florystycznym”. (...) czyt. całość w załączniku

                 Dołączona galeria:

                 „Kurs florystyczny” dla uczestniczek projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                 Dołączone pliki:


                 „Kurs florystyczny” w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                 2011-09-08

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 W dniu 06.09.2011 r. rozpoczął się „Kurs florystyczny”. Szkolenie to realizowane w ramach projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane jest do 12 pań.(...) czyt. całość w załączniku

                 Dołączona galeria:

                 „Kurs florystyczny” w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”„Kurs florystyczny” w ramach projektu „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                 Dołączone pliki:


                 „Kurs florystyczny” dla uczestniczek projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                 2011-09-05

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 W ramach projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu jutrzejszym tj. 6 września 2011r. rozpocznie się „Kurs florystyczny”. Jest to kolejny z kursów zawodowych adresowany do 12 pań biorących udział w projekcie. Celem kursu będzie teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestniczek w zakresie artystycznego układania kwiatów i tworzenia dekoracji. Zajęcia praktyczne prowadzone będą z wykorzystaniem materiału roślinnego, sprzętu i dodatków florystycznych. Kurs obejmuje 30 godzin szkoleniowych. Ocena końcowa wystawiona zostanie na podstawie kompozycji wykonywanych podczas zajęć oraz egzaminu, który przeprowadzony zostanie w ostatnim dniu szkolenia. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lesznie a zajęcia odbywać się będą w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Kościanie przy ul. Dworcowej 2.


                 Zakończenie „Kursu komputerowej obsługi programu magazynowania” w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                 2011-08-31

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 W dniu 30.08.2011r. miało miejsce zakończenie kursu zawodowego z zakresu komputerowej obsługi programu magazynowania, zorganizowanego w ramach projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy uczęszczali na kurs w okresie od 22.08.2011r. do 30.08.2011r. Podczas 40 godzin zajęć edukacyjnych osoby biorące udział w kursie nabyły wiedzę i umiejętności z zakresu: podstaw obsługi komputera, dokumentacji magazynowej, dopisywania towarów oraz kontrahentów do kartotek, aktualizowania stanów magazynowych, zmiany towarów na dokumentach. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin i otrzymali zaświadczenia ukończenia kursu.
                 Kurs został przeprowadzony przez Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie.

                 Dołączona galeria:

                 Zakończenie „Kursu komputerowej obsługi programu magazynowania” w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”Zakończenie „Kursu komputerowej obsługi programu magazynowania” w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                  Kurs komputerowej obsługi programu magazynowania w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                  2011-08-24

                  link do strony www.efs.gov.pl

                  Miesiąc sierpień br. to kolejny miesiąc realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój”. W dniu 22.08.2011r. rozpoczął się „Kurs komputerowej obsługi programu magazynowania”, w którym uczestniczy trzech panów. Jest to kolejny z kursów zawodowych realizowanych w ramach Zadania Aktywna Integracja. Program kursu obejmuje zagadnienia z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz prowadzenia dokumentacji magazynowej. Zajęcia odbywają się w sali komputerowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie. Kurs obejmuje 40 godzin szkoleniowych i trwać będzie do 30.08.2011r.

                  Dołączona galeria:

                  Kurs komputerowej obsługi programu magazynowania w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”Kurs komputerowej obsługi programu magazynowania w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”Kurs komputerowej obsługi programu magazynowania w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                   Zakończenie „Kursu komputerowego I i II stopnia” w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                   2011-07-08

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   W „Kursie komputerowym I i II stopnia” trwającym 64 godziny uczestniczyło 5 osób, które chciało nabyć lub pogłębić swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obsługi komputera i Internetu (...) czyt. całość w załączniku.

                   Dołączona galeria:

                   Zakończenie „Kursu komputerowego I i II stopnia” w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                   Dołączone pliki:


                   Kurs komputerowy I i II stopnia w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                   2011-06-29

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   Uczestnicy projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie od 22.06.2011r. biorą udział w „Kursie komputerowym I i II stopnia” prowadzonym przez Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie (...) czyt. całość w załączniku.

                   Dołączona galeria:

                   Kurs komputerowy I i II stopnia w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”Kurs komputerowy I i II stopnia w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”Kurs komputerowy I i II stopnia w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                   Dołączone pliki:


                   Wsparcie dochodowe dla uczestników projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                   2011-06-29

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   W miesiącu czerwcu 2011r. w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano wsparcie finansowe. Osoby uczestniczące w projekcie zostaną objęte ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie wsparciem dochodowym w postaci zasiłków celowych lub specjalnych zasiłków celowych za udział w działaniach aktywnej integracji. Wypłata zasiłków nastąpi w dniu 30.06.2011r. Zadanie to stanowi wymagany w projekcie wkład własny.


                   Rozpoczęcie kursów zawodowych w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                   2011-06-21

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   W ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano organizację kursów zawodowych dla beneficjentów biorących udział w projekcie.(...) czyt. całość w załączniku.

                   Dołączone pliki:


                   Aktywizacja zdrowotna w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”

                   2011-06-21

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   W bieżącym miesiącu 14 uczestników projektu - 12 pań i 2 panów – uzyskało książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych, po wcześniejszym skorzystaniu z badania na nosicielstwo. Działanie to skierowane było do osób nie posiadających w/w badania i przeprowadzone zostało w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie za pośrednictwem PSSE w Kościanie. Posiadanie tego badania wymagane jest przez wiele grup zawodowych, może zatem ułatwić podjęcie zatrudnienia uczestnikom projektu.


                   Zakończenie Kursu prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetem

                   2011-06-15

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   W dniu 14 czerwca 2011r. zakończył się „Kurs prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetem”. W kursie trwającym 60 godzin brało udział 12 uczestniczek projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”(...) czyt. całość w załączniku.

                   Dołączona galeria:

                   Zakończenie Kursu prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetemZakończenie Kursu prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetem

                   Dołączone pliki:


                   Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy

                   2011-06-10

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   W ramach „Kursu prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetem” w dniach 8 i 9.06.2011r. odbyły się zajęcia z zakresu ochrony zdrowia i rodziny oraz pierwszej pomocy przedmedycznej (...) czyt. całość w załączniku.

                   Dołączona galeria:

                   Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy 

                   Dołączone pliki:


                   Zakończenie Kursu motywacji do zmiany

                   2011-06-09

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   W dniu dzisiejszym tj. 09.06.2011r. ośmiu uczestników zakończyło udział w 20 godzinnym „Kursie motywacji do zmiany” realizowanym w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój”(...) czyt. całość w załączniku.

                   Dołączona galeria:

                   Zakończenie Kursu motywacji do zmiany

                   Dołączone pliki:


                   Kurs motywacji do zmiany

                   2011-06-06

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   W dniu 06.06.2011r. w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” rozpoczął się „Kurs motywacji do zmiany”(...) czyt. całość w załączniku.

                   Dołączona galeria:

                   Kurs motywacji do zmiany

                   Dołączone pliki:


                   Kurs prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetem

                   2011-06-02

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   W ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” w dniu 01.06.2011r. rozpoczął się „Kurs prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetem”(...) czyt. całość w załączniku.

                   Dołączona galeria:

                   Kurs prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetemKurs prowadzenia gospodarstwa domowego oraz zarządzania jego budżetem

                   Dołączone pliki:


                   Zakończenie warsztatów doradztwa zawodowego

                   2011-06-01

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   W okresie od 18.05.2011r. do 31.05.2011r. w siedzibie Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie odbywały się warsztaty doradztwa zawodowego, w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” (...) czyt. całość w załączniku.

                   Dołączona galeria:

                   Zakończenie warsztatów doradztwa zawodowegoZakończenie warsztatów doradztwa zawodowego

                   Dołączone pliki:


                   Rozpoczęcie warsztatów doradztwa zawodowego

                   2011-05-18

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   W dniu dzisiejszym tj. 18.05.2011r. rozpoczęły się warsztaty doradztwa zawodowego, w których biorą udział uczestniczki i uczestnicy projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” (...) czyt. całość w załączniku

                   Dołączone pliki:


                   Zakończenie warsztatów psychospołecznych

                   2011-05-17

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   W dniu 17.05.2011r. zakończyły się warsztaty psychospołeczne zorganizowane w ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” (...) czyt. całość w załączniku

                   Dołączona galeria:

                   zdjęcie

                   Dołączone pliki:


                   Rozpoczęcie realizacji instrumentów aktywnej integracji w ramach kontraktu socjalnego

                   2011-05-04

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   W ramach projektu systemowego „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 04. maja 2011r. rozpoczęły się warsztaty psychospołeczne, będące jednym z instrumentów aktywnej integracji. (...) Czyt. całość w załączniku.

                   Dołączone pliki:


                   Realizacja Zadania Aktywna Integracja

                   2011-05-02

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   Projekt systemowy „Twoja aktywność – Twój rozwój” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt obejmuje zawarcie i prowadzenie kontraktów socjalnych(...) czyt. całość w załączniku nr 1.

                   Dołączona galeria:

                   Plakat

                   Dołączone pliki:


                   Rekrutacja uczestników

                   2011-05-02

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż z dniem 30.kwietnia 2011r. zakończyła się rekrutacja uczestników do realizowanego w 2011 r. projektu systemowego pn. „Twoja aktywność – Twój rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (...) Czyt. całość w załączniku.

                   Dołączone pliki:


                   Przystąpienie do realizacji III edycji projektu systemowego

                   2011-02-17

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie przystąpił do realizacji III edycji projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej,Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. (...) Czytaj całość w załączniku nr 1.

                   Dołączone pliki:


                   przejdź do góry...

                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie. ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan tel. (65) 512-07-26

                   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji